Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Markkinaperusteisten toimintatapojen omaksuminen kunnallishallinnossa

Turun kauppakorkeakoulussa on tehty tutkimus, johon kerättiin paikallistason kokemuksia markkinaperusteisista toimintamalleista kuntapalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vastakkaisten markkinaosapuolten ajattelusta ja kokemuksista eri puolilla maata. Tutkimuksessa vertailtiin kunnallisjohdon edustajien ja elinkeinoelämän järjestökentän edustajien käsityksiä, jotka liittyvät sekä yhteistyö- että kilpailuperusteisten markkinainnovaatioiden leviämistä edistäviin ja haittaaviin tekijöihin.

Suomen Yrittäjät osallistui aineiston keruuseen.

Tutkimustiivistelmäi löytyy TEKESin julkaisusarjasta osana kokoavaa tutkimusraporttia

>> Markkinamekanismit julkisissa palveluissa