Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritysten vienti

ESIPUHE

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat kaksi kertaa vuoressa Pk-yritysbarometrin, jossa selvitetään pk-yritysten suhdanneodotuksia. Barometriin vastaa edustava joukko pk-yrityksiä kaikilta päätoimialoilta ja alueilta. Kevään 2015 pk-yritysbarometriin vastasi yli 4 400 yritystä. Yritysbarometrin päähuomio kohdistuu talouden toimintaympäristön yleisiä muutoksiin ja muutosodotuksiin.

Tässä Pk-yritysbarometrin erillisraportissa tarkastellaan pk-yritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Vienti- ja tuontitoiminnan lisäksi pk-yritysbarometrissa selvitetään myös kansainvälistymiseen liittyvien palveluiden käyttöä. Osa tuloksista on raportoitu varsinaisen barometrin yhteydessä. Tässä erillisraportissa syvennetään vientiin liittyvien kysymysten käsittelyä muun muassa tarkastelemalla tuloksia toimialoittain, yrityskokoluokittain ja kasvuodotusten mukaan.

Erillisraportti liittyy tarpeeseen lisätä pk-yritysten aktiivisuutta viennin suhteen. Suomen Yrittäjät on asettanut tavoitteeksi, että pk-vientiyrityksiä pitäisi tulevan vaalikauden lopussa olla noin 25 prosenttia kaikista pk-yrityksistä. Tämä merkitsisi, että vientiyritysten määrän tulisi kaksinkertaistua nopeasti.

Pk-yritysten viennin lisääntyminen edellyttää toimintaympäristön parantamista. Tässä raportissa analysoidaan tilannetta ja autetaan löytämään sellaisia toimia, jotka edistävät viennin kasvua. Kyse ei ole yrittäjien motivaation puutteesta, kyse on toimintaympäristön kannustavuudesta.

Tämän selvityksen on laatinut ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä
 


» Selvitys: Pk-yritysten vienti

» Lue tiedote: Vientiyritykset tarvitsevat lisää työntekijöitä — työllistämistä helpotettava


LISÄTIETOJA:
 
Suomen Yrittäjät 
ekonomisti Petri Malinen, p. 09 2292 2845, 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi