Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015

 

Valtakunnallinen omistajanvaihdos-
barometri 2015

 
ESIPUHE

Suomen Yrittäjien arvot ovat rohkeus, uusiutumiskyky ja luotettavuus. Nämä arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Otamme käsittelyyn aiheita, joista eivät muut puhu tai jonka parissa eivät konkreettisesti toimi. Perustamme toimintamme tutkittuun ajantasaiseen tietoon.

Vuonna 2013 käynnistimme kolmivuotisen Omistajanvaihdoshankkeen. Sen rahoittajina ovat toimineet järjestömme eri osien lisäksi Yksityisyrittäjäin Säätiö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Yrittäjien ikärakenne on sellainen, että omistajanvaihdoksia on pakko tapahtua, vaikka moni yrittäjä jatkaakin yrittämistä kauemmin kuin palkansaajien työurat tavallisesti kestävät.

Yksi keskeinen taustamateriaali, jolla hankkeen tarve havaittiin, oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuonna 2012 ensimmäistä kertaa toteuttama valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri, jonka yhteistyökumppaneina olivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Yrittäjät. Barometri selvitti omistajanvaihdosilmiötä laajasti ja tuotti täysin uutta tietoa yli 55-vuotiaiden yrittäjien odotuksista, toiveista ja näkemyksistä. Tutkimuksesta on ammennettu tietoja moniin eri tarkoituksiin: yrittäjäjärjestön toiminnan linjauksiin, poliittisille päättäjille päätösten tueksi, rahoittajien vakuuttamiseksi ilmiön tärkeydestä, lehdistölle artikkeleiden taustoittamiseksi tai vaikkapa ov-asiantuntijoiden työn tukemiseksi. Tutkimus sisälsi toimenpide-ehdotuksia, jotka olivat siirrettävissä hankkeen tavoitteisiin.

Halusimme päivittää tuon vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen ja laajentaa tutkimuskohdetta myös alle 55-vuotiaisiin yrittäjiin. Nyt tehty uusi tutkimus toimii samalla herättelijänä sekä osto- että myyntivaihtoehtoon. Halusimme myös nähdä, onko hankkeemme tuloksia jo nähtävissä sekä saada vinkkejä siitä mitä aihepiirin parissa tulee painottaa jatkossa.

Omistajanvaihdoshaaste on merkittävämpi kuin oivalletaan. Elinkelpoisten yritysten omistajanvaihdokset tulevat olemaan suomalaisten työpaikkojen turvaamiseksi yksi eniten vaikuttavista tekijöistä lähivuosina. Asialla on merkitystä myös kuntien elinvoiman ja työpaikkakehityksen näkökulmasta.

Suomen Yrittäjien vetämän hankkeen tavoitteena on ollut varmistaa omistajanvaihdosten sujuminen palvelupolkuja ja palveluita määrittäen sekä alueellisia herättelytoimia aktivoimalla. Keskitymme myös yrityskauppamarkkinoiden kehittämiseen: tarvitaan lisää myyntikuntoisia yrityksiä, enemmän yritystoiminnan yrityskaupalla aloittavia henkilöitä ja enemmän yritystoimintaa yrityskaupalla laajentavia yrityksiä. Lisäksi tarvitaan enemmän kohtaamisia kasvokkain ja verkossa. Tarvitaan tunnettu kauppapaikka — Yrityspörssi.

Tutkimus on toteutettu Elina Varamäen johtaman Seinäjoen ammattikorkeakoulun omistajanvaihdoksiin keskittyvän tutkimusryhmän kanssa. Kiitämme ryhmää saumattomasta yhteistyöstä. Haluamme myös kiittää kyselyyn osallistuneita yrittäjiä, alan toimijoita sekä alueellisia omistajanvaihdosasiantuntijoita, jotka ovat välittäneet kyselyä asiakkailleen. Uskomme, että tästä tutkimuksesta edeltäjänsä tavoin löytyy paljon eväitä pitkälle tulevaisuuteen omistajanvaihdosten parissa työskenteleville.
 

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät
Mika Haavisto
projektipäällikkö
Suomen Yrittäjät

 
Raportin on laatinut Elina Varamäki, Juha Tall, Sanna Joensuu ja Marja Katajavirta.
 


» Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 -raportti
 
» Lue tiedote: Yritysten omistajanvaihdoksia odotettavissa entistä enemmän 
                       — työpaikkojen kannalta on tärkeää, että yrityskaupat onnistuvat


Lisätietoja:

Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja Kulttuuri,
PL 412, 60101 Seinäjoki, elina.varamaki@seamk.fi