Hem > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kilpailukykysopimus ja paikallinen sopiminen - luottamusmiespakko perustuslain vastainen

Osana paikallisen sopimisen edistämistä hallitus on sitoutunut turvaamaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalle työnantajalle samanlaisen mahdollisuuden poiketa työehtosopimusten määräyksistä paikallisella sopimuksella kuin normaalisitovaa työehtosopimusta noudattavilla työnantajilla jo on.

Työmarkkinajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta helmikuussa 2016. Järjestöt tulkitsevat sopimustaan niin, että työnantajaliittoon kuulumattomassa yrityksessä vain luottamusmies voi tehdä paikallisen sopimuksen, jos työehtosopimuksessa paikallisen sopimuksen osapuoleksi on määrätty luottamusmies.

Yhdistymisvapaus vaarassa

Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto vastustavat tätä tulkintaa, sillä se rajoittaa työntekijöiden ja yrittäjien yhdistymisvapautta ja tuhoaa tärkeän tavoitteen työpaikkasopimisen lisäämisestä ja sitä kautta työllisyyden parantamisesta.

Työmarkkinajärjestöjen tulkinnan mukaan paikallinen sopimus syntyisi työnantajan ja ammattiliiton kesken, ei työpaikan osapuolten välille. Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä työnantajaliittoihin kuuluu vain 20 000 yritystä. Liittojen ulkopuolella on siis 70 000 yritystä.

- On tärkeää, että pitkään vallinnut vääryys oikaistaan ja poistetaan liittoon kuulumattomilta yrityksiltä kielto tehdä paikallisia sopimuksia. On kuitenkin mahdotonta hyväksyä, että sopimusosapuoleksi hyväksyttäisiin vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies, jos työehtosopimus sitä edellyttää, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Jos työmarkkinajärjestöjen tulkinta hyväksytään, työntekijöistä osan olisi siis pakko kuulua työntekijäliittoon, jos työntekijät ja työnantaja haluaisivat käyttää hyväkseen mahdollisuutta sopia työehtosopimuksesta poiketen. Myös työnantajan olisi järjestäydyttävä tai sovittava ammattiliiton kanssa siitä, että sitoutuu noudattamaan luottamusmiesjärjestelmää. Ilman järjestäytymistä työpaikan osapuolet menettäisivät nykyisetkin kapeat oikeudet sopia työpaikalla esimerkiksi säännöllisestä työajasta työaikalain mukaan.

- Tämä tulkinta on räikeässä ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslaki takaa ihmisille yhdistymisvapauden. Nykyjärjestelmässä työaika- ja työsopimuslain mukaan sopimuksen osapuoleksi kelpaa myös luottamusvaltuutettu, henkilöstön valitsema muu edustaja tai henkilöstö yhdessä. Nykyjärjestelmä on myös henkilöstön kannalta järkevä, Jyrki Mäkynen toteaa.

Kyse työllistämisestä ja investoinneista

Perheyritysten liiton puheenjohtajan Heikki Kovasen mukaan suomalaisten omistajayrittäjien on eri yhteyksissä toivottu näyttävän suuntaa investoinneissa ja työllistämisessä.

- Paikallisen sopimisen edistäminen on keskeinen väline tämän tavoitteen saavuttamisessa siitä riippumatta, kuuluvatko yritykset ja työntekijät liittoihin vai eivät. Pidämme ristiriitaisena, että samaan aikaan ollaan ajamassa läpi uudistusta, joka päinvastoin kaventaisi yritysten ja työntekijöiden mahdollisuuksia demokraattiseen edustukseen ja paikalliseen sopimiseen, Kovanen huomauttaa.

Pienissä yrityksissä luottamus kunnossa - sopimiseen hyvät mahdollisuudet

Suurin osa suomalaisyrityksistä on alle kymmenen hengen mikroyrityksiä, joissa yrittäjä tekee samaa työtä työntekijöidensä rinnalla. Pienissä ja keskisuurissa suomalaisyrityksissä työntekijöiden ja työnantajien välit ovat erittäin hyvät ja luottamukselliset, ja tieto kulkee. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet sopia asioista.

Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto osoittavat tukensa hallitukselle sen pyrkiessä lisäämään mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen yhdistymisvapauden turvaavalla tavalla. Työntekijöiden demokraattisesti valitsema luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja on hyväksyttävä tasavertaisena neuvottelukumppanina paikallisesta sopimisesta neuvoteltaessa.


Lisätietoja

  1. Pääministerille lähetetty kannanotto
  2. Kysymyksiä ja vastauksia
  3. Taustamuistio: Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13. §:n turvaama yhdistymisvapaus
  4. Taustamuistio: Korkeimman oikeuden käytäntö työntekijöiden edustuksesta 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen
Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,  

puheenjohtaja Heikki Kovanen
Perheyritysten liitto, p. 0400 400 700 

toimitusjohtaja Jussi Järventaus
Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015,  

toimitusjohtaja Leena Mörttinen
Perheyritysten liitto, p. 050 5217 269,