Hem > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kotimainen yrittäjyys huomioitava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on ratkaisevassa vaiheessa. Hallitus on linjannut, että uudistus tehdään niin, että pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet toimia sote-toimialalla ja tarjota palveluita turvataan.

Sote-uudistuksen päätöksillä ratkaistaan, onko ammatinharjoittajilla, yksinyrittäjillä ja pk-yrityksillä jatkossa mahdollisuuksia toimia. Jotta kotimaista sote-yrittäjyyttä on myös tulevaisuudessa, pitää uudistuksessa varmistaa seuraavat keskeiset seikat:

1.   Järjestäjän ja tuottajan selkeä ja ehdoton erottaminen on välttämätöntä

Erottamalla järjestäminen ja tuottaminen selkeästi toisistaan syntyy riittävän vahva järjestäjä, joka pystyy johtamaan kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuotantoa asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Vain järjestäjän ja tuottajan erottaminen mahdollistaa erilaisten tuottajien avoimen vertailun ja tasapuolisen kohtelun. Avoin vertailu on ainut tapa varmistaa, että yhteisiä verorahojamme käytetään vastuullisesti.

Demokraattisesti valitulla järjestäjällä pitää olla valta päättää, mitä palveluja maakunta järjestää, asukkailleen antaa ja millä rahalla. Tuottaja ei saa vaikuttaa näihin päätöksiin.

Julkista valtaa käyttävien henkilöiden pitää olla järjestäjän eli maakunnan palveluksessa. Jos valtaa delegoidaan, sitä pitää delegoida samoilla säännöillä kaikille tuottajille, ei yksin maakunnan omistamalle tuottajalle.

2.   Suoran valinnan piiriin kuuluvien palvelujen laajuus on merkittävä päätös

Valinnanvapaudessa suoran valinnan palvelujen laajuus on merkittävä päätös. Peruskokonaisuuteen tulee kuulua vain peruspalvelujen ydin. Tämä tarkoittaa yleislääkärin sekä terveyden- ja sairaanhoitajan palveluita sekä sosiaalipalvelujen ohjausta. Muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut tulee tuottaa setelijärjestelmän tai henkilökohtaisen budjetin avulla.

Tällainen valinnanvapauden malli mahdollistaa sen, että laajalla kirjolla eri kokoisia toimijoita on mahdollisuus toimia peruskokonaisuuden tuottajana.

3.   Maakunnat pitää velvoittaa käyttämään setelijärjestelmää ja
henkilökohtaista budjettia

Maakunnat pitää velvoittaa järjestämään suoran valinnan palvelupakettiin kuulumattomat peruspalvelut palvelusetelityyppisellä järjestelmällä tai henkilökohtaisella budjetilla.

Sote-alan yrittäjyyden näkökulmasta näiden palvelujen tuominen mahdollisimman laajasti valinnanvapauden piiriin on erittäin merkittävää. Näillä toimialoilla, esimerkiksi fysioterapia, kotiin vietävät palvelut, päivätoiminta, asumispalvelut, toimii paljon pk- ja yksinyrittäjiä ja täällä on myös eniten uutta yrittäjyyspotentiaalia. On äärimmäisen tärkeää, että kotimaiselle yrittäjyydelle annetaan vahva kasvualusta. Tämä onnistuu palvelusetelityyppisellä järjestelmällä.

Setelijärjestelmää tulee käyttää osana monituottajamallia myös valinnanvapauden piiriin kuulumattomien palvelujen tuotannossa.

4.   Valinnanvapaus luo lähipalveluita

Suomen Yrittäjät korostaa, että yllä kuvatun kaltainen valinnanvapausmalli mahdollistaa lähipalvelut, sillä suppeamman palveluvalikoiman perusyksiköitä ja erikoistunutta yrittäjyyttä syntyy myös pienemmän asukasmäärän alueille ja maaseudulle. Samalla malli ehkäisee keskittämistä ja mahdollistaa valinnanvapauden toteutumisen kaikissa maakunnissa.