Hem > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva laitettava budjettiriihessä kuntoon

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 28.8.2018

Suomen Yrittäjien työvaliokunta vaatii, että yrittäjän perheenjäsenen epäreilu asema työttömyysturvajärjestelmässä päätetään korjata hallituksen tämän viikon budjettiriihessä.

Jotta nykyisin perheenjäsen voitaisiin katsoa työttömäksi ja oikeutetuksi työttömyysetuuteen, hänen työskentelynsä tulisi päättyä työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien pykälien mukaisesti.

Tämä merkitsee pääsäännön mukaan sitä, että koko yritystoiminta pitäisi lopettaa. Vaatimus on kohtuuton. Yrittäjät ovat todella pettyneitä, jos hallitus ei hoida asiaa kuntoon.

Yrittäjästatus työttömyysturvassa tarkoittaa myös, että tosiasiallisesti ilman työtä olevalla henkilöllä ei ole myöskään oikeutta työttömien työllistämistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturvalakia pitäisi muuttaa niin, että yrittäjän perheenjäsenet, joilla ei ole omistusta yrityksessä, katsottaisiin työttömyysturvassa työntekijöiksi.

Tällä hetkellä laki määrittelee heidät yrittäjiksi, jos he työskentelevät yrityksessä ja asuvat samassa taloudessa yrittäjän kanssa. Jos on työntekijä, pitää olla myös palkansaajan työttömyysturva, vaikka on yrittäjän perheenjäsen.

Perheenjäsenillä tarkoitetaan esimerkiksi yrittäjän avio- ja avopuolisoa sekä lapsia ja vanhempia. Esitetyn muutoksen jälkeen yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä olisi se, että perheenjäsen olisi myös itse yrityksen omistaja. Muussa tapauksessa perheenjäsen olisi juridisesti työntekijä. Muutos olisi johdonmukainen, sillä ei-omistavat perheenjäsenet katsotaan myös työlainsäädännössä ja eläkelainsäädännössä työntekijöiksi.

Muutoksen vaikutuksena olisi se, että yrittäjät uskaltaisivat aiempaa rohkeammin työllistää omia perheenjäseniään.

Kun perheenjäsenet, joilla ei ole osuutta yrityksestä, katsottaisiin työntekijöiksi myös työttömyysturvassa, ei heille aiheutuisi epäreiluja oikeudenmenetyksiä väärässä kassassa vakuuttamisen seurauksena tai siitä syystä, että heidän työsuhteensa perheyrityksessä on päätetty, mutta yritys on edelleen olemassa.

Muutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset olisivat työttömyysturvan kokonaiskustannuksiin nähden minimaaliset ja parhaimmillaan sekä työttömyysturvan että valtiontalouden näkökulmasta positiiviset.

Suomen Yrittäjien selvitysten perusteella perheyrityksissä työskentelee noin 22 000 yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joilla ei ole omistusta yrityksessä.