Hem > #

Sök

Företagarna i Finland

Målet för Företagare i Finland är att lagstiftningen utvecklas att bättre motsvara behoven för små och medelstora företag. Företagare i Finland vill se till att goda principer också följs i praktiken.