Hem > #

Sök

revisionsskyldighet

Mikroföretag med under 10 anställda behöver i fortsättningen inte utföra revisioner om arbets- och näringsministeriets (ANM) arbetsgrupps förslag förverkligas.