Hem > #

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

SME-företagsbarometer

De små och medelstora företagens förväntningar på framtiden har blivit bättre: 43 procent av företagen bedömer att konjunkturen kommer att förbättras under det kommande året. Det är endast ungefär var tionde som befarar att konjunkturerna försvagas. Alltfler företag vill växa och nya arbeten är således att vänta.