Arbetsgivaravgifter 2022

En arbetsgivare är skyldig att betala som lönebikostnader försäkringsavgifter av olika slag, till exempel olycksfallsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet.

På den här sidan hittar du information om följande arbetsgivaravgifter:

Ta löneräknaren till hjälp
Logga in i medlemstjänsten

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Investerings- och belöningstjänster

Mandatum

Arbetspensionsavgifter

Arbetstagare i åldern 17–67

Arbetspensionsavgiften 2022 innehåller den första återkravsdelen av den rabatt som gavs i arbetspensionsavgiften 2020.

Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften är medeltalet av de arbetspensionsavgifter som olika arbetspensionsbolag tar ut. De årligen fastställda arbetspensionsavgifterna varierar mellan arbetspensionsbolagen. Pensionsförsäkringspremiernas belopp påverkas av de återbäringar som pensionsförsäkringsbolagen fått och som baserar sig på den avkastningsandel som bolagets solvensställning medfört.

ARBETSGIVARENS ANDEL (% av lönen)
(2022 används lönesumman för 2020)
2022
Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 9 006 euro
25,85 %
ArPL-grundavgiften25,85 %
Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften.
– Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på avgiften. Om arbetsgivarens
lönesumma år 2020 har varit minst 2 169 000 euro är försäkringsavgiften därtill beroende av
invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.
24,85 %
ARBETSTAGARENS ANDEL (% av lönen)
Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften från lönen.
Under åren 2017–2025 innehålls det på grund av övergångsbestämmelsen av 53–62-åringar en avgift som är 1,5 procentenheter större. Under denna period samlas det 1,7 procent pension i stället för 1,5 procent.
2022
17–52-åringar7,15 %
53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)8,65 %
63–67-åringar7,15 %
Nedre gränsen för ArPL-inkomsten2022
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 9 006 euro.62,88 €/mån.

Sjukförsäkringsavgift

Arbetstagare i åldern 17–67

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som har betalats till under 16-åringar eller personer som fyllt 68.

2022
En privat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift1,34 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut för arbetstagare i åldern 17–64. Den 1 augusti 2022 stiger nedre gränsen för arbetslöshetsförsäkringsavgiften till 18 år.

Upp till en lönesumma på 2 169 0002022
Arbetsgivarens andel0,50 %
Arbetstagarens andel1,50 %
Sammanlagt2,00 %
För den del som överstiger 2 169 000 euro2022
Arbetsgivarens andel2,05 %
Arbetstagarens andel1,50 %
Sammanlagt3,55 %
Från lönesumman av en ArPL-försäkrad delägare
Tas inte ut av FöPL-försäkringsskyldiga
2022
Arbetsgivarens andel0,65 %
Arbetstagarens andel0,74 %
Sammanlagt1,39 %

Arbetsolycksfallsförsäkring

2022
Den genomsnittliga arbetsolycksfallsförsäkringspremien.
Obligatorisk när den totala lönesumman som betalats till de anställda under ett kalenderår är
1 300 euro.
0,70 %

Grupplivförsäkring

2022
Den genomsnittliga grupplivförsäkringspremien.
Olycksfallsförsäkringsbolaget tar ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag.
0,06 %