Kontaktuppgifter - Företagarna i Finland - yrittajat.fi

Sök

Kontaktuppgifter

Centralförbundet

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. våningen (Google-karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

E-post till personalen med adressen .

Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningsservicen via e-post.
Rådgivningsservicen är öppen på vardagar kl. 8—20 via telefonnumret 09 229 222.
► När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.

Kontorets e-post: toimisto@yrittajat.fi.
Av personalen får du ett tryckfärdigt fotografi genom att klicka på fotografiet.

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Mikael Pentikäinen

tel. 09 2292 2950, 040 504 1944
» tryckfärdiga foton

Anne Vauhkonen
assistent för verkställande direktören
tel. 09 2292 2830, 050 323 7673

EKONOMIS POLITIK, BESKATTNING, KUNNANDE OCH INTERNATIONELL VERKSAMHET

Mika Kuismanen
chefsekonom
tel. 09 2292 2955, 050 356 0705

» tryckfärdiga foton

 

 

Assistentteam »

assistentti@yrittajat.fi

Teamets kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Ekonomis politk och forskning
Petri Malinen
ekonom
tel. 09 229 2845, 050 434 5952
» tryckfärdiga foton
Sampo Seppänen
ekonom
tel. 09 2292 2843, 050 340 7716
» tryckfärdiga foton
Beskattning

Laura Kurki
skattesakkunning
tel. 0

9 2292 2928

Sanna Linna-Aro

skattesakkunning

tel. 09 2292 2941, 050 369 5137

 

Kunnande, innovationer och internationell verksamhet
Veli-Matti Lamppu
direktör
tel. 09 2292 2868, 050 344 2554
» tryckfärdiga foton

Joonas Mikkilä

chef för digitala och utbildningsärenden
tel. 09 2292 2963, 045 129 6791
» tryckfärdiga foton

Thomas Palmgren
chef för internationella ärenden
tel. 09 2292 2958, 050 500 3384
» tryckfärdiga foton
Päivi Ojala
projektchef
Sakkunniga lärare — företagande unga -projektet
tel. 09 2292 2947, 040 582 2368
» tryckfärdiga foton
EU-representation i Bryssel
Pasi Moisio  
direktör
pasi.moisio@skal.fi
tel. +32 476 05 8490
 

Elisa Vornanen

sakkunnig

elisa.vornanen@skal.fi
tel. +32 494 549 249

ARBETSMARKNADEN, FÖRETAGETS LAGSTIFTNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

Janne Makkula
arbetsmarknads direktör
tel. 09 2292 2951, 040 581 2472
» tryckfärdiga foton

 

Assistentteam »

assistentti@yrittajat.fi

Teamets kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Arbetsmarknaden och sosialskydd

Harri Hellstén
chef för arbetsmarknadsärenden
tel. 09 2292 2940
» ptryckfärdiga foton

Albert Mäkelä
sakkunnig
tel. 09 2292 2929
» tryckfärdiga foton 

Atte Rytkönen
sakkunnig
tel. 09 229 22871, 040 359 1986
» tryckfärdiga foton

 
Företagets lagstiftning
Tiina Toivonen
chef för lagstiftnings-
ärenden
tel. 09 2292 2917, 041 528 5679
» tryclfärdiga foton

Petri Holopainen

sakkunnig

tel. 09 2292 2930, 044 304 8724
» tryclfärdiga foton

Mira-Maria Kontkanen
sakkunnig i Bryssel

mira-maria.kontkanen
@yrittajat.fi 

p. +32 497 394 802

 

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Julia Ahlfors

juridiska rådgivare
tel. 09 229 222

Anna Hakola
juridiska rådgivare
tel. 09 229 222

Arttu Joensuu
juridiska rådgivare
tel. 09 229 222

Taneli Kontiainen
juridiska rådgivare

p. 09 229 222

Heidi Nenonen
juridiska rådgivare

tel. 09 229 222

Saana Rajala
juridiska rådgivare
tel. 09 229 222

Karol Ruutu
juridiska rådgivare

tel. 09 229 222

Carita Törnqvist

juridiska rådgivare

tel. 09 229 222

FÄLTET OCH OPERATIONER

Mari Kokko

fältdirektör
tel. 09 2292 2938, 040 521 2124
» tryckfärdiga foton

 
Assistentteam »

assistentti@yrittajat.fi

Teamets kontaktinformation finns längst ner på sidan.

 Förbundsverksamhet och medlemsservice

Hanna Hietala 
förbundsdirektör
medlems- och föreningsverksamhet
tel. 09 2292 2844, 041 544 9500
» tryckfärdiga foton

Mika Hämeenniemi
branschchef
tel. 09 2292 2926, 050 372 4804
» tryckfärdiga foton

Aicha Manai

nätverkschef

Nuoret Yrittäjät -verksamhet

p. 09 2292 2966, 044 555 3220

Armi Murto
sakkunnig
svenskspråkig förbundsverksamhet,
seniormedlemskap

tel. 09 2292 2853, 040 653 1999
Anne Eronen
evenemangs-
koordinator
tel. 09 2292 2911, 050 408 8460
 

Heiju Simola
sakkunnig för förbundsverksamheten
svenskspråkig förbundsverksamhet,
seniormedlemskap

tel. 09 2292 2956, 040 843 1991

Närings- och konkurrenspolitik
Susanna Kallama
chef för näringslivsärenden
tel. 09 2292 2943, 040 587 2445 
» tryckfärdiga foton
Hannamari Heinonen
sakkunnig för näringslivsärenden
tel. 09 2292 2924, 050 567 3395
» tryckfärdiga foton
Satu Grekin
chef för konkurrensärenden
tel. 09 2292 2935, 050 550 3488
» tryckfärdiga foton
 

Riksomfattande projektet om ägarbyte

Mika Haavisto
projektchef
tel. 09 2292 2989, 050 550 1993
» tryckfärdiga foton

 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Taru Jussila

kommunikationsdirektör

företagsmedias ansvarig chefredaktör, Sypoint Ab:s verkställande direktör
tel. 0400 510 853

 

Assistentteam »

assistentti@yrittajat.fi

Teamets kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Kommunikation 

Eeva Ketvel
kommunikationschef
extern kommunikation,
kontakterna till media

tel. 09 2292 2952, 050 320 4849
Anna Lantee
kommunikations-
planerare
tel. 09 2292 2855, 050 560 2884
 
Lotta Tammelin
informatör
tel. 050 563 1012
 
 
Redaktion

Jari Lammassaari

redaktionschef
tel. 2292 2931, 050 569 7010

Sanni Jokinen

redaktionschef
webbsidorna
tel. 050 506 0336

Riikka Koskenranta
journalist
tel. 09 2292 2846, 040 555 2403

 

 

Maarit Kattilakoski
Senior AD 
tel. 09 2292 2933, 040 543 3163

 
Pasi Lehtinen

journalist, innehållsproducent
tel. 050 308 1023
 
Pauli Reinikainen
journalist
tel. 040 746 6176
Pirkko Herttovuo
upprätthållare av webbsidorna
tel. 09 2292 2918
 

Marknadsföring

Johanna Hallikainen
marknadsföringschef
marknadsföring av
förenings- och företagarmedier,
medlemsförmåner

tel. 09 2292 2925, 040 762 6520
» tryckfärdiga foton 

Leena Niemimäki
marknadsförings-
koordinator
Yrityspörssi annonser
tel. 09 2292 2821, 041 433 1769

Karri Ruuskanen

utvecklingschef

digital marknadsföring, evenemangsproduktion

tel. 09 2292 2944, 050

 409 7752

Heidi Jäntti
utbildningschef
tel: 09 2292 2962

Helena Leiviskä
utbildningschef
tel. 09 2292 2973, 040 551 9667

Päivi Korhonen
marknadsförings-
koordinator
förtjänsttecken, övriga belöningsformer, adresser
tel. 09 2292 2915, 0400 998 781

ADMINISTRATION

Riikka Järvenpää
ekonomichef
tel.09 2292 2910, 040 500 9374

Anneli Lindroos
personalassistent
tel. 09 2292 2836, 040 585 9633

Janne Pärnänen
ict-chef
tel. 09 2292 2953, 050 383 8551
Joni Halmelahti
ict-ansvarig
tel. 09 2292 2987, 050 591 7993
 
Kirsi Härkönen
controller
tel. 09 2292 2923, 050 584 9650
 

Jouni Karlsson
ict-sakkunnig
tel. 09 2292 2988
Satu Kääriäinen 
upprätthållare av
medlemsregistret 
tel. 09 2292 2990
 

Virpi Luke
projektkoordinator
tel. 09 2292 2822

 

Assistentteam

Teamledare:

Anne Vauhkonen
assistent för verkställande direktören
tel. 09 2292 2830, 050 323 7673

 
Leena Hautala
telefonväxel
tel. 09 2292 2888

Kristiina Kallio
assistentti

tel. 09 2292 2967, 050 564 1664

Ursula Peponis
kontorsassistent
tel. 09 2292 2921
Susanna Tuominen
assistent
tel. 09 2292 2971, 050 434 5882
På familjeledighet eller annan ledighet
Anssi Kujala
vice verkställander direktör
(annan ledighet)