Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näringslivstjänster i Pargas informerar

Morgonkaffe för företagare

Nästa morgonkaffe ordnas den 17 mars kl. 8.00. Företagsenkätens resultat presenteras och dessutom annan aktuell information. Platsen är som vanligt stadshuset.

Servicesedlar

Pargas stad har tagit i bruk servicesedlar inom företagsrådgivningen. Kanske något som även ditt företag kan utnyttja?  Närmare info och förutsättningar på stadens hemsida http://www.pargas.fi/web/tjanster/arbete_och_foretagande/sv_SE/servicese...

Hållbart företagande temat för Skärgårdshavets vinterträff 2017

I år kommer Skärgårdshavets vinterträff att sätta fokus på hållbart företagande. I ett hållbart företag förenas lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. I korthet handlar det om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Det blir en allt viktigare imagefråga för företag och organisationer att visa hur man beaktar hållbarhet i sin verksamhet.

Vinterträffen arrangeras av Skärgårdshavets biosfärområde och hålls fredagen den 3 mars i Hotell Kasnäs. Programmet i sin helhet finns här:
http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/wp-content/uploads/2017/01/Bi...
Anmälningar senast den 24.2 till , 040-488 5983. Meddela samtidigt om specialdieter och intresse för gemensam busstransport från Åbo och Pargas.

När kan företaget sälja social service momsfritt?

Kommunerna har ansvaret för att ordna social service, men de kan ta hjälp av privata företag för att producera den. Då vissa kriterier uppfylls kan företaget fakturera tjänsterna momsfritt samtidigt som kunden kan utnyttja hushållsavdraget.

Närmare info:
https://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stift...(25135)

Blanketter:
https://lomake.fi/forms/word/Valvira/val46/se samt https://lomake.fi/forms/word/AVI/avi21m3/se
vilka inlämnas till Pargas stad, Social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas.