Hem > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, josta käytetään puhekielessä nimitystä toiminimiyrittäjä, tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään. Vaikka liiketoiminnasta tehdään erikseen kirjanpito ja sille on saatettu rekisteröidä erillinen nimikin, ei toiminimi ole yrittäjästä erillinen ”oma” oikeushenkilönsä. Siten toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hänellä on vastaavasti mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja.

Toiminimen omaisuus ei siten ole erillistä yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta muutoin kuin kirjanpidollisesti. Vastuu veloista tarkoittaa toiminimen kohdalla sitä, että velkoja, joka haluaa periä saatavaansa ulosoton kautta, voi pyytää ulosmittaamaan myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta yrityksen velasta. Velkojalla ei ole velvollisuutta periä saatavaa ensin liikeomaisuudesta edes silloin, kun liikeomaisuus riittäisi velan maksuun.

Toiminimen perustaminen ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodollisuuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin tehdään sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla tai lomakkeella. Lomakkeen helpoiten Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta. Lomakkeen voi myös noutaa mm. Patentti- ja rekisterihallituksen palvelupisteistä (maistraattien tai ELY-keskusten yhteydessä). Perustamisilmoitus on maksullinen. Maksu maksetaan etukäteen, ja kuitti liitetään ilmoitukseen.

Velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ei välttämättä ole. Perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka

  • harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa
  • toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa (esim. liiketilassa)
  • käyttää muita apulaisia kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään.

Mikäli ehdot eivät täyty, ei velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ole. Rekisteröinti kuitenkin kannattaa, jotta yksinoikeus toiminimeen yritystoiminnan nimenä varmistuisi. Yksinoikeus voi syntyä rekisteröimättäkin niin kutsutun vakiintumisen kautta. Se tarkoittaa, että kyseinen nimi yhdistettäisiin tietyllä alueella nimenomaan tiettyyn yrittäjään. Vakiintuneisuus on kuitenkin aina tulkinnanvaraista, joten toiminimen rekisteröiminen on varmin tapa vahvistaa yksinoikeus.

Vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröimiselle kaupparekisteriin ei olisikaan, voi esimerkiksi verolainsäädännöstä seurata velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verottajalle. Näin on esimerkiksi silloin, jos yrittäjä on toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Kannattaa huomata, että yleiskielessä toiminimestä puhutaan usein tarkoittaen yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan kuitenkin yrityksen nimeä yhtiömuodosta riippumatta.

Tarkempia tietoja toiminimen rekisteröimisestä saat Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

 

Päivitetty 31.10.2019