asiakirjat | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

asiakirjat

Logistiseen ketjuun sisältyy paljon muutakin kuin yksinomaan kuljetusten järjestäminen, mm. pakkaus, varastointi, hallinto ja pääomat. Kuljetusetäisyyksistä johtuen kuljetuskustannukset muodostavat merkittävän osan suomalaisen vientituotteen hinnasta. Logistiikkakustannusten osuudeksi on arvioitu yli 10 % liikevaihdosta.