elinkeinoelämä | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

elinkeinoelämä

Korkeakoulujen keskeinen tehtävä, nk. kolmas tehtävä on tuottaa erilaisia kehittämispalveluja toiminta-alueensa elinkeinoelämälle. Korkeakoulujen soveltava T&K -toiminta kytkeytyy voimakkaasti työelämään. Se tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat välittömästi yritysten ja muun työelämän hyödynnettävissä. Työelämän kehittämishankkeissa tarvitaan usein monen alan osaamisen yhdistämistä.

Suomen Yrittäjät — pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö