elinkeinoelämä | Yrittajat.fi

Etsi

elinkeinoelämä

Korkeakoulujen keskeinen tehtävä, nk. kolmas tehtävä on tuottaa erilaisia kehittämispalveluja toiminta-alueensa elinkeinoelämälle. Korkeakoulujen soveltava T&K -toiminta kytkeytyy voimakkaasti työelämään. Se tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat välittömästi yritysten ja muun työelämän hyödynnettävissä. Työelämän kehittämishankkeissa tarvitaan usein monen alan osaamisen yhdistämistä.

Suomen Yrittäjät — pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat. Vain yritykset takaavat kuntien ja siten myös valtion elinvoiman. Yrittäjät näkyvät ja kuuluvat myös kuntien valtuustoissa: tällä valtuustokaudella joka viides valtuutettu on yrittäjä.