ilmoitus | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

ilmoitus

Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista on yrityksen tehtävä ilmoitus palkkojen maksamisen aloittamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä YTJ:n perustietolomakkeella. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.

Uusien yrittäjien on pääsääntöisesti ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Lisäksi elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava rekisteröidään ennakkoperintärekisteriin, liiketoimintaa harjoittava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ja säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja työnantajarekisteriin. Kaikkiin edellä mainittuihin ilmoittaudutaan YTJ-palvelun lomakkeilla.