Koulutus | Yrittajat.fi

Etsi

Koulutus

Koulutus
Ammatillinen koulutus uudistuu 1.1.2018 alkaen. Uudistuksen ydinasioita ovat yksilöiden ja yritysten osaamis- ja kehittämistarpeista lähtevät opinnot, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
Koulutus
Miten opettaja voi edistää työssään yrittäjyyttä? Perinteiset yrittäjyystiedot ja -taidot eivät riitä, tarvitaan tietoa esimerkiksi yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
Koulutus
Suomen Yrittäjät julkisti tiistaina 20 keinoa korkeakoulujen uudistamiseen. Koulutusteesit ovat sen jälkeen aiheuttaneet vilkasta keskustelua yliopisto- ja ammattikorkeakoulumaailmassa. Nyt Yrittäjät vastaa kritiikkiin.
Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Työelämä, sen tavat ja työn teon muodot muuttuvat nopeasti. Yrittäjämäinen työote ja asenne auttavat muutoksessa ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että opiskelijat saavat tukea yrittäjyyttä tukevien osaamisten karttumiseen opintojen aikana.