Rahoitussuunnittelu | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

Rahoitussuunnittelu

Vakuudet ovat tärkeä osa rahoitussuunnittelua. Luoton vakuudeksi yleensä vaaditaan reaalivakuutta, esim. kiinteistökiinnityksiä tai asunto- tai pörssiosakkeita, joita ei useinkaan yritystoiminnan alkuvaiheessa ole riittävästi. Vakuutena voi olla myös yrityskiinnitykset sekä erilaiset takaukset.

Vakuusongelmiin voi tuoda ratkaisun monet rahoitusyhtiöiden käyttämät rahoitusmuodot, joissa käytetään vakuutena rahoituksen kohdetta (leasing ja investointirahoitus) tai esim. saatavakantaa (factoring).

Yrityksen oma pääoma muodostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta sekä tulorahoituksesta kertyneestä yritykseen jätetystä pääomasta. Pääomaa kertyy myös omaisuuden arvonnousujen kautta.

Ennen yrityksen perustamista rahoitustarve tulisi selvittää perusteellisesti. Keskeistä rahoitussuunnittelussa on selvittää:

Suomen Yrittäjien rahoitusopas