rahoitustarve | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

rahoitustarve

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen aiheuttaa muutoksia yrityksen rahoitustarpeessa. Investoinnit tarvitsevat rahoitusta, ja kasvava toiminta lisää pysyvän käyttöpääoman tarvetta. Ajoittaisen rahoitustarpeen saattavat aiheuttaa myös pidemmät toimitus- ja maksuajat. Kansainvälisessä kaupassa maksuajan merkitys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Luotonantoon sisältyvän riskin arvioiminen on tärkeää, ja myös mahdollisten tappioiden rahoittamiseen tulisi varautua (luottotappioriski, vientihinnoittelun epäonnistuminen).

Ennen yrityksen perustamista rahoitustarve tulisi selvittää perusteellisesti. Keskeistä rahoitussuunnittelussa on selvittää: