sopimukset | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

sopimukset

Raha
Suomalaisiin yrityksiin satelee valelaskuja ja muuta harhaanjohtavaa markkinointia. Millaisia erilaisia valelaskujen muotoja nyt on liikkeellä? Miten tunnistat ne ja miten suojaudut niiden seurauksilta?

Viivästys on kysymyksessä silloin, kun osapuoli ei täytä suoritusvelvollisuuttaan oikeaan aikaan. Tämä oikea-aikaisuus on syytä määritellä osapuolten välisessä sopimuksessa, ellei tällaista määrittelyä ole tehty, voidaan katsoa, että suoritusvelvollisuus tulisi täyttää niin kutsutun kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli viivästys on olennainen, on toinen sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen. Usein on syytä kuitenkin ennen purkamista asettaa sopimuskumppanille purku-uhkainen lisäaika suorituksen tekemiseen.

Eri toimialaorganisaatioiden laatimia yleisiä sopimusehtoja ja hyviä sopimusmalleja voidaan käyttää apuna laadittaessa yrityksen kauppasopimuksia. On kuitenkin muistettava, että sopimusmallit soveltuvat harvoin hyödynnettäviksi sellaisenaan. Yhtä tärkeää on selvittää, mitä mikin kohta yrityksen kannalta tarkoittaa. Kaikissa tilanteissa tulee tapauskohtaisesti huomioida kauppatapahtuman erityispiirteet ja osapuolten kesken sovitut yksityiskohdat.

Riskeihin voidaan osittain varautua, ja joiltakin osin riskejä voidaan myös suojata. Kansainvälistä toimintaa harjoittavien yritysten on ennakoitava riskejä, niiden mahdollista toteutumista ja torjuntaa. Riskikartoitusta voidaan tehdä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Suuri osa riskeistä on vältettävissä tiedonhaulla ja ennakkovalmistautumisella, mutta myös terveellä järjellä ja arkipäivän käytännön toimilla.