Etusivu > Tags

Etsi

tavaramerkki

Yrittäjyys
Tiedätkö, miten yrittäjänä hallitset aineetonta omaisuuttasi? Lue tämä juttu etenkin, jos et tiedä, mitä aineeton omaisuus tarkoittaa. Jos päädyt rikkomaan jonkun toisen aineettoman omaisuuden oikeuksia, olet korvausvastuussa, vaikka olisit rikkonut näitä oikeuksia vahingossa.
Eduskunta hyväksyi uuden tavaramerkkilain. Kyse on tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta, jonka yhteydessä muutettiin myös toiminimilakia. Muutokset edellyttävät tavaramerkin ja toiminimen haltijoilta toimia.
Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, jolla pantaisiin täytäntöön myös EU:n tavaramerkkidirektiivi. Pienten ja keskisuurten yritysten asema on hyvin huomioitu esityksessä.