työnantaja | Yrittajat.fi

Etsi

työnantaja

Monissa työehtosopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan työntekijällä on oikeus olla pois työstään muullakin kuin laissa säädetyllä perusteella. Tällaisia poissaoloperusteita voivat olla muun muassa oma vihkiäispäivä, niin kutsuttu muuttopäivä tai syntymäpäivät.

Lisäksi työnantajan ja työntekijän on aina mahdollista myös sopia palkattomista poissaoloista. 

Päivitetty tammikuu / 2017