YEL | Yrittajat.fi
Etusivu > Tags

Etsi

YEL

Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin kuin palkansaajallakin. Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja. Osaa niistä ei voi poistaa yrittäjyyden luonteen vuoksi, mutta moniin epäkohtiin voi puuttua. Suomen Yrittäjät on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jotta ministeriö aloittaisi lainsäädäntövalmistelun neljän epäkohdan korjaamiseksi.

Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin.

Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja. Eräät niistä ovat sellaisia, joita ei voida poistaa yrittäjyyden luonteen vuoksi. Moniin epäkohtiin on kuitenkin perusteltua
puuttua.