Etusivu > Tags

Etsi

YEL

Yrittäjät eivät luota työeläkejärjestelmään ja pitävät sitä kalliina ja kankeana. Siksi he vakuuttavat itsensä matalalla työtulolla, mikä johtaa siihen, että heidän sosiaaliturvansa taso jää myös matalaksi. - Järjestelmää tulee joustavoittaa ja uudistaa niin, että siinä mukana olevien turva on kohtuullisella tasolla, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula vaatii.
Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin kuin palkansaajallakin. Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja. Osaa niistä ei voi poistaa yrittäjyyden luonteen vuoksi, mutta moniin epäkohtiin voi puuttua. Suomen Yrittäjät on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jotta ministeriö aloittaisi lainsäädäntövalmistelun neljän epäkohdan korjaamiseksi.