Yrityksen perustaminen | Yrittajat.fi

Etsi

Yrityksen perustaminen

Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Franchising tarjoaa mahdollisuuden perustaa yritys valmiilla, testatulla liiketoimintamallilla tunnetun ketjun jäsenenä. Tämä maailmalla voimakkaasti viime vuosikymmeninä levinnyt yrittäjyyden muoto on levinnyt meillä Suomessakin voimakkaasti yhä uusille toimialoille.

Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista, on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Myös yrityksen toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää.

Tärkeä voimavara on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata, ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.

Syyt ryhtyä yrittäjäksi vaihtelevat paljon. Toiselle yrittäjyys on itsestäänselvyys kun toinen päätyy yrittäjäksi sattumien kautta. Syitä saattavat olla esimerkiksi

Ennen yrityksen perustamista rahoitustarve tulisi selvittää perusteellisesti. Keskeistä rahoitussuunnittelussa on selvittää:

Yritystoimintaa aloitettaessa tärkeä ratkaisu on yritysmuodon valinta. Yrityksen tulevan toiminnan luonne vaikuttaa olennaisesti yritysmuodon valintaan.

Myös pääoman tarpeella sekä yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärällä on oma merkityksensä. Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi ovat verotuksellisesti kaikki jossain määrin eri asemassa.