Etsi

Osaavia opettajia

PERUTTU: Yrittäjyysosaaminen elinikäisen oppimisen avaintaitona

Tapahtuma on peruttu.

Millaisella pedagogiikalla autamme opiskelijoita tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään paikkansa työelämässä? Tule mukaan Suomen Yrittäjien ja Perho Liiketalousopiston järjestämään työpajaan. Työpajassa haetaan työvälineitä ja uusia ideoita omaan työhön ja oman opetuksen kehittämiseen.  Yhteinen työskentely luo innostavan foorumin hyvien käytänteiden jakamiselle ja yhteistyölle. 

Työpaja järjestetään kaksi kertaa saman sisältöisenä keskiviikkona 28.2.2018. 

  • Klo 9.00-12.00 Perhon Töölön kampus (Perhonkatu 11) 
  • Klo 13.00-16.00 Perhon Malmin kampus (Latokartanontie 12) 
     

Valmentajana KTT Elena Ruskovaara, joka toimii yrittäjyyskasvatuksen tutkijana ja ke-hittäjänä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (LUT) sekä sivutoimisesti harrastaa yri-tystoimintaa. Elena on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen parissa koko 2000-luvun ja hänen tutkimusintresseissään on erityisesti yrittäjyyskasvatuksen käytännöt, näiden arvi-ointi sekä johtaminen. Elena koordinoi lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä yrittäjyyskas-vatushankkeita.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.2. mennessä
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät
Puh. 040 582 2368,

 

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.