Etsi

Osaavia opettajia

Opettajan yrittäjyyskasvatus (5 op), nonstop-verkkototeutus

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista - jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista! Tule mukaan Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutukseen, jossa tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.

Samalla kun kehität valmiuksiasi yrittäjyyskasvatuksesta, kytket oppimistehtävät oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen. Opiskele joustavasi verkossa oman aikataulusi mukaan 1.2. - 31.10.2018. Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutus on osa ”Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria” –koulutuskokonaisuutta ja siitä saa Open Badge –osaamismerkin.

>>Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen 16.9.2018 mennessä

Lisätiedot

Päivi Ojala,  , p. 040 582 2368

Kou​lutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.