Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ideasta yritykseksi - uutta osaamista opiskelijoiden innostamiseen

Ideasta yritykseksi - uutta osaamista opiskelijoiden innostamiseen

Aika

24.5.2018 | 12:00 - 24.10.2018 | 16:00

Paikka

SS22 Seminaarisali 22. Yliopiston päärakennus A-siipi, ensimmäinen kerros.

Hinta

Maksuton
Opettajien valmennus


Onko yrittäjyys vaihtoehto opiskelijoille? Opettaja, tule kokeilemaan yrityksen perustamista. Lapin korkeakoulujen ja toisen asteen opettajilla on mahdollisuus kokeilla ”oman pienyrityksen” perustamista. Se saa olla hyvinkin realistinen, mutta se voi olla myös erikoinen ja kokeileva. Koulutus on suunnattu opetus- ja ohjaustyötä tekeville, opintojen suunnittelijoille ja koordinoiville sekä muille opiskelijoiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille. Valmennus koostuu kolmesta osasta ja siihen kuuluu kevyet ennakko- ja välitehtävät. Valmennuksen aikana kukin osallistuja perustaa oman yrityksen Nuori Yrittäjyys ry:n sähköiselle oppimisalustalle.

24.5. Oman osaamisen tunnistaminen klo 12-16
29.8. Liiketoiminnan kehittäminen klo 12-16
24.10. Miten innostan opiskelijat? klo 12-16

>> Ilmoittaudu mukaan 18.5. mennessä:  www.eventilla.com/ideastayritykseksi

Tutustu Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaselosteeseen. Tämän tapahtuman rekisteristä vastaa Päivi Ojala.


24.5. Oman osaamisen tunnistaminen klo 12.00-16.00

Ensimmäisen päivän jälkeen osallistujilla on hahmotelma omaan osaamiseen perustuvasta yritysideasta sekä kättä pidempää somemarkkinoinnin ensiaskeliin.

Teemat

  • oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen​
  • oman idean testaaminen: löytyykö asiakkaita osaamiselle?
  • ​osuvaa markkinointia somessa

Päivän asiantuntijat

Mikä tuotteessa, palvelussa, yrityksessä tai ihmisessä on ainutlaatuista ja kuinka se kannattaa tuoda esille? 

Pauliina Airaksinen-Aminoff on johtamisen valmentaja ja ainutlaatuisuuden asiantuntija. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus brändäämisestä, mediamaailmasta ja johtami-sesta erilaisissa organisaatioissa: Tie on kulkenut sanomalehden toimituksesta TV-Nelosen perustamiseen sekä Maikkarin interaktiivisten ohjelmien tuottamiseen. Myös yrittäjyys on lähellä Pauliinan sydäntä: Hän perusti ensimmäisen oma yrityksen 2003. Nyt hän on mukana muutamassa uudessa yrityksessä WIAonen lisäksi. Pauliina valmentaa ja kouluttaa tällä hetkellä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toiseen asteen oppilaitoksissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Hän tekee paraikaa myös väitöskirjaa liittyen johtajan identiteettiin. 

 

Tämä osuus verkon välityksellä.

 

Oman idean testaaminen: löytyykö asiakkaita osaamiselle?
Petri Katajarinne toimii Nuori Yrittäjyys ry:ssä korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävän NY Start Up -ohjelman asiantuntijana. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen alalla kouluttajana ja kehittäjänä. Omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä hänellä on kulttuuri- ja taidealoilta.  
Osuvaa markkinointia somessa    

Jonna Muurinen on Markkinointiviestintätoimisto Kuulun perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on 18 vuoden kokemus kansainvälisestä markkinoinnista ja viestinnästä. Muurinen kouluttaa 100 digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median koulutusta vuodessa ja kasvuyrittäjänä hän tuntee hallitun kasvun ilot ja haasteet.

 

Tämä osuus verkon välityksellä.

 

29.8. Liiketoiminnan kehittäminen klo 12.00-16.00

Toisen päivän jälkeen osallistujat ovat perustaneet omat yritykset sähköiseen oppimisympäristöön ja saaneet eväitä liiketoiminnan käynnistämiseen sekä alkuvaiheen kehittämiseen.

Teemat

  • yritysmuodot
  • yrityksen perustamisen vaiheet pähkinänkuoressa
  • oman työn hinta 
  • yrittäjän kumppanit

Päivän asiantuntijat

Miten hinnoittelen järkevästi?    

Timo Toivanen on pienyrittäjä, yritysvalmentaja ja talouden moniottelija, jonka intohimona on synnyttää talouden oivalluksia kuulijoissaan. Timo on kokenut talouden ja yrittäjyyden valmentaja. Hän on toteuttanut yli 1000 valmennustapahtumaa erilaisille kohderyhmille. Timo jakaa talouden ilosanomaa ymmärrettävästi ja kuulijat huomioiden, eikä puhu "talousjohtajaa", jos kuulijat eivät ole talousjohtajia. Timon teesit kouluttajana ovat osaa asiasi, vuorovaikutus puree, intouta, rautalangoita ja oivalluta. www.ttvalmennus.fi
 

Tämä osuus toteutetaan verkon välityksellä.

 

 

Yrityksen perustamisen vaiheet ja yritysmuodot

Petri Katajarinne toimii Nuori Yrittäjyys ry:ssä korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävän NY Start Up -ohjelman asiantuntijana. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen alalla kouluttajana ja kehittäjänä. Omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä hänellä on kulttuuri- ja taidealoilta.  
     
Yrittäjän ja kasvun kumppanit    

Tiina Skinnari, vuoden nuori yrittäjä, Disturb

Jari Uusinarkaus, yrityskehitysasiantuntija, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus


24.10. Miten innostan opiskelijat? klo 12.00-16.00

Viimeisen kerran jälkeen on tutustuttu muiden osallistujien yrityksiin sekä saatu näkökulmia siihen, kuinka omaa opettajuuttaan voi kehittää valmentavaan suuntaan.

Teemat:

  • Yritysesittelyt
  • Oma oppimisprosessi 
  • Yrittäjyyden vahvistaminen korkeakoulussa: kohti valmentavaa opettajuutta

 

Päivän asiantuntijat:

Kohti valmentavaa opettajuutta
KTT, HuK Sanna Oja on Vastuullisen liiketoiminnan yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän on ammatillinen opettaja, sertifioitu tiimivalmentaja, Equine assisted learning and leadership coach, Metsämieli- ohjaaja ja yrittäjä (Tila Kuiske). Hän toimii myös free lancer- asiantuntijana WWF:n Green office- ohjelmassa. Hän on myös opiskelijoiden valitsema Oamkin Vuoden opettaja 2016.
 
 

Yritysesittelyjen sparraus
Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät
Juhamatti Konttaniemi, YES Lappi
yrittäjä Henna Nurminen, HHR Oy


Lisätietoja
  Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368,
  Mirja Väyrynen, Lapin yliopisto, 040 132 4500,
  Kaisa Lammi, Lapin amk,p. 040 142 9036


Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

 

Yhteistyössä:Tutustu Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaselosteeseen. Tämän tapahtuman rekisteristä vastaa Päivi Ojala.