Etsi

Osaavia opettajia

Työelämäosaamista tukeva pedagogiikka

Työelämäosaamista tukeva pedagogiikka on parhaimmillaan toiminnallista, yhdessä tekemistä, innostavaa ja yhteistyötä yritysten kanssa. Työn murros tuo yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden luontevaksi osaksi tämän päivän oppimista. Yrittäjyyspedagogiikka auttaa vahvistamaan opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintatapaa, aktiivista ja motivoitunutta työskentelyotetta. Se voi antaa myös kipinän yrityksen perustamiseen ja valmiuksia uuden liiketoiminnan luomiseen.  Kuinka yrittäjämäisyyttä voi käytännössä nivoa osaksi omaa opetusta? Tule mukaan koulutuksen, joka on suunnattu opetus- ja ohjaustyötä tekeville, ja muille aiheesta kiinnostuneille. Päivissä puhumassa myös paikalliset huippuyrittäjät. Tervetuloa laajentamaan näkökulmia ja uudistamaan opettajuutta!

Valmennus koostuu kolmesta tapaamisesta:

 • Työelämäosaamista tukeva pedagogiikka ti 11.9. klo 9-15 ja to 29.11. klo 9-15
  • Työelämäosaamista tukevan pedagogiikan suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Yrittäjämäinen pedagogiikka ja oppiminen
  • Työelämävalmiudet
  • Yritysyhteistyö
  • Oppimisympäristöt
    
 • Osuuskunnasta osaamista ja verkostoja työelämään to 1.11. klo 9.00-11.30
  • Osuuskuntayrittäjyys, professori Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto
  • Osuuskunta yrittäjyyden oppimisympäristönä, lehtori Daniel Bågeberg, Karelia-ammattikorkeakoulu ja team leader Henry Klefström, Osuuskunta Bision.

>> Ilmoittaudu mukaan: www.eventilla.com/pedagogiikka

Tutustu Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaselosteeseen.Tämän tapahtuman rekisteristä vastaa Päivi Ojala.


Kouluttajat

Työelämäosaamista tukeva pedagogiikka

KTT Elena Ruskovaara toimii yrittäjyyskasvatuksen tutkijana ja kehittäjänä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (LUT), yrittäjyyskoulutuksen dosenttina Oulun yliopistossa sekä sivutoimisesti harrastaa yritystoimintaa. Elena on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen parissa koko 2000-luvun ja hänen tutkimusintresseissään ovat erityisesti yrittäjyyskasvatuksen käytännöt, näiden arviointi sekä johtaminen. Elena koordinoi lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä yrittäjyyskasvatushankkeita ja hän vastaa LUTn yrittäjämäisen yliopiston kehittämistyöstä.

 

Osuuskunnasta osaamista ja verkostoja työelämään
Anu Puusa (KTT) toimii aineettoman pääoman professorina ja laitoksen varajohtajana Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella sekä dosenttina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.  Puusan tutkimusteemat kytkeytyvät aineettomaan pääomaan, mm. organisaation identiteetti ja kulttuuri, alais- ja työyhteisötaidot sekä organisaatiomuutos. Viimeisinä vuosina Puusa on keskittynyt erityisesti osuustoiminnan tutkimukseen ja opetuksen edistämiseen. Puusa on julkaissut neljä oppikirjaa sekä lukuisia tieteellisiä artikkeleita. Puusa on toiminut kouluttajana ja konsulttina lukuisissa yritysten ja yhteisöjen koulutus- ja kehittämisprojekteissa.

 

 

Puhumassa myös yrittäjät:

 • Jani O. Honkanen, panimotohtori, Painimo Honkavuori Oy:n toimitusjohtaja (11.9.)
 • Harri Broman, kauppaneuvos, Broman Group Oy:n toimitusjohtaja (29.11)

Yhteistyössä


Lisätietoja
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368,


Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.