Etsi

Osaavia opettajia

Pehmeät työelämätaidot

Miten voi keksiä ennennäkemätöntä? Miten on mahdollista ratkaista mahdottomalta vaikuttavaa? Ympärillämme olevat muutokset ja mahdottomilta vaikuttavat ongelmat haastavat meitä. Tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotka erikoistuvat mahdottomaan. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä tarkoittaa älykäs intuitio työelämätaitona sekä pohtimaan yhdessä kollegojen kanssa, kuinka sitä voidaan vahvistaa oppimisessa. Aamupäivän asiantuntijana toimii Asta Raami. Maksuton koulutus on osa lukio-opettajien työpajasarjaa. Koulutuksen järjestävät Suomen Yrittäjät ja Lauttasaaren yhteiskoulu.

"Kehon ja mielen yhteistoiminta on nerokasta ja kaunista, mutta arvokasta tietoa jää hyödyntämättä. Intuition kaikkia puolia ei yleisesti tunneta tai osata hyödyntää. Älykäs intuitio ei ole vain sattumanvarainen oivallus.  Oman intuition lukutaitoa voi jokainen kehittää, jolloin intuition luotettavuuden arviointi on mahdollista. Älykäs intuitio on kykyä olla samanaikaisesti mieleltään avoin ja riittävän erottelukykyinen, jotta intuitio ei sekoitu pelkoihin, toiveisiin tai mielikuvitukseen. Terävä päättely ja kirkas, älykäs intuitio tuottavat yhdessä tuloksia ja vastauksia, joihin kumpikaan yksin ei voisi yltää." -Asta Raami.
 

>> Ilmoittaudu mukaan 28.8. mennessä:  www.eventilla.com/pehmeattaidot

Tutustu Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaselosteeseen. Tämän tapahtuman rekisteristä vastaa Päivi Ojala.

 

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella. Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016). Tällä hetkellä Asta työskentelee perustamassaan Innerversity –hankkeessa, joka kehittää muuttuvassa maailmassa tarvittavia sisäisen tietämisen työelämätaitoja: luovuutta, rajoja rikkovaa ajattelua ja älykästä intuitiota. www.innerversity.org

 

Kuva: Pekka Karhunen


Työpajasarjan muut osat

>> 24.4.2018 Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys
>> 4.9.2018 Pehmeät työelämätaidot
>> 2.4.2019 Kiertotalous
>> 3.9.2019 Talouden syvempi oppimäärä


Yhteistyössä


Lisätietoja
  Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368,   
  


Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.