Etsi

Soteuttamo 2.0, Rovaniemi

Soteuttamo 2.0, Rovaniemi

Aika

13.11.2018 | 0:00

Paikka

Hotel Santa Claus, Kirnu

Hinta

Maksuton

MIKÄ SOTEUTTAMO 2.0?

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuus on suunnattu sotepalveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuteen toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa eri toimijoita; palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä yli toimialarajojen. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämiseen maailmaan?

» Ohjelma ja ilmoittautuminen

Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien, Hyvinvointialan liiton sekä maakunnallisten toimijoiden yhteinen kiertue.