Etsi

Opettajien valmennukset

Företagarpedagogik vid universitetet


Pedagogik som stöder arbetslivsfärdigheter är som bäst funktionellt, samverkande, inspirerande och görs i samarbete med företag. Omvandlingen av arbetssätt gör företagande till en naturlig del av dagens lärande. Företagarpedagogik bidrar till att stärka studerandenas företagsamma, aktiva och motiverade arbetssätt. Den kan också uppmuntra studeranden att grunda ett eget företag och ge förutsättningar för att skapa ny affärsverksamhet. Hur kan företagsamhet bli en del av undervisningen i praktiken? Välkommen att utvidga ditt perspektiv och förnya lärande! 

>> Registrera dej här: www.eventilla.com/foretagarpedagogik

 


Mer Information

Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368,
Anna-Greta Nyström, Åbo Akademim p.+358 469216657,     


I samarbete med


Coachningen genomförs i samarbete med Företagarna i Finland. Medicinalrådet Sakari Alhopuro har gjort en donation till Företagarna i Finland rf i avsikt att främja lärarnas företagsamhetskunnande. Bakom donationen ligger ett behov av att öka företagsamhetsviljan och -kunnandet bland de unga och att främja uppkomsten av nya tillväxtorienterade företag