Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyyspedagogiikka ja yritysyhteistyö

Yrittäjyyspedagogiikka ja yritysyhteistyö

Aika

5.4.2019 | 8:30 - 9.5.2019 | 16:00

Paikka

Suomen Yrittäjät

Hinta

Maksuton
Opettajien valmennus

Yrittäjämäiset taidot ja yrittäjyysosaaminen avaavat opiskelijoille polkuja tulevaisuuden työelämään. Tervetuloa opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuun valmennukseen, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa opetusta yhdessä kollegoiden kanssa. Valmennuksessa haetaan ratkaisuja yrittäjyystaitoja tukevaan opetukseen ja yritysyhteistyöhön. Valmennuksessa on 2 lähipäivää ja välitehtävä. Tervetuloa laajentamaan yritysverkostoja ja uudistamaan opettajuutta! 

Valmennuksessa on kaksi lähipäivää, ennakkotehtävä ja välitehtävä yritysyhteistyöhön liittyen. Voit halutessasi osallistua vain toiseen päivään, ilmoitathan tästä ilmoittautumislomakkeessa. Valmennuksessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

pe 5.4. klo 8.30 -12.00 Yrittäjyyspedagogiikka pähkinänkuoressa
to 9.5. klo 12.30 -16.00 Yhteiskehittäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä. 

>> Ilmoittaudu mukaan 21.3.2019 mennessä: www.eventilla.com/diak
 


Pe 5.4. klo 8.30-12.00 Yrittäjyyspedagogiikka pähkinänkuoressa

Paikka: Suomen Yrittäjät (Mannerheimintie 76A)

Sisältö

Yrittäjyyttä tukeva pedagogiikka on parhaimmillaan toiminnallista, yhdessä tekemistä, innostavaa ja yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintatapaa, epävarmuudensietokykyä ja itseohjautuvaa työskentelyotetta. Tuloksena voi syntyä myös kipinä yrityksen perustamiseen ja valmiuksia liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen.

Aamupäivän teemat

  • Katsaus tulevaisuuden työtaitoihin ja työn tekemiseen
  • Käsitteet: yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja yritteliäisyys
  • Yrittäjyyspedagogiikka mitä se on ja miten sitä voi edistää omassa työssä?
Valmentajana Piia Kolho, lehtori, KM, Koulutusjohtamisen perusopinnot.
Piia on toiminut ammatillisen koulutuksen parissa 1990-luvulta lähtien erilaisissa tehtävissä oppilaitoksessa, asiantuntijana ja vajaat 20 vuotta vaatetusalan yrittäjänä. Yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä hän on kouluttanut usean vuoden ajan sekä ammatillisessa oppilaitoksessa että opettajankoulutuksessa. Tällä hetkellä Piia toimii lehtorina JAMKin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jossa yhtenä vastuualueena on yrittäjyyskasvatus. Hän on mukana myös kansainvälisessä Start In - yrittäjyyskasvatushankkeessa, jossa kehitetään opettajien yrittäjyyskasvatusosaamista.

Päivän yrittäjävieraana Arcady Khotin, Physilect Oy.


To 9.5. klo 12.30-16.00 Yhteiskehittäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä

Paikka: Kaapelitehdas (Käämi) (Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki)

Sisältö

Oppilaitos-yritysyhteistyö vahvistaa parhaimmillaan oppijoiden, opettajien ja yrittäjien osaamista.  Kuinka yhteiskehittämisen työkalut auttavat onnistuneen oppilaitos-yritysyhteistyön toteuttamisessa?

 

Valmentajana Matti Hämäläinen. Matti on Co-Creation eli yhteisluonti tai yhteiskehittely-ekspertti, joka on viime vuodet pyörinyt yliopisto- ja startup-maailmassa kehittämässä uudenlaisia yhteistyö- ja oppimisalustoja 2000-luvun yhteiskunnan tarpeisiin. Matti oli pitkään Aalto-yliopistossa Otaniemessä, Tongji-yliopistossa Shanghaissa ja Hongkong Polytechnic Universityssä tutkimassa ja kehittämässä Design Factoryn nimellä tunnettua toimintaympäristöä. Sen tavoitteena on ollut edistää laaja-alaisten tiimien toimintaa, tekemällä oppimista sekä yleisesti kaikenlaista intohimoon ja yhdessä tekemiseen perustuvaa kokeilukulttuuria.  

Lisätietoja
  Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368,  

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.


Yhteistyössä