Etsi

Rakentamisilmoitukset

Rakentamisilmoitukset

Aika

5.8.2019 | 7:00 - 8:00
Yrityksen määräpäivät

Kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä

Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti.

Urakkailmoitus tilatusta rakentamispalvelusta, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. 
  
Päätoteuttaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja ilmoittaa työntekijätiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.