Etsi

Yrittäjyysosaamista opettajille - verkkovalmennus

Yrittäjyysosaamista opettajille - verkkovalmennus

Aika

21.10.2019 | 0:00 - 20.12.2019 | 0:00

Paikka

Verkkokurssi

Hinta

Maksuton
Opettajien valmennus

Opettajat ovat avainpaikalla, kun opiskelijat suunnittelevat ura-askeleitaan ja rakentavat osaamista, joka kantaa tulevaisuuden työelämässä. Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo. Kartturin paikalla olevalla opettajalla on tärkeä olla ajantasaista tietoa ja riittävä valikoima eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja. Helpottaaksemme tätä työtä olemme koonneet tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä. Annamme myös virikkeitä sen pohtimiseen, miten muutokset vaikuttavat sinun työhösi opettajana. Tervetuloa opettajien verkkovalmennukseen! 

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Valmennus sopii sinulle, joka haluat saada ajantasaista ja tutkittua tietoa yrittäjyydestä Suomessa ja kaipaat matalankynnyksen vinkkejä yrittäjyyspedagogisiin ratkaisuihin. Kurssi ei vaadi erityistä aiempaa osaamista. 

Osaamistavoitteet 

1.    Tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin.

2.    Löytää keinoja yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan rikastamiseen.

 

Mitä hyötyä kurssista on?

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta osaamistarpeisiin ja omaan opetukseen. Kurssilta saat myös kollegoiden vinkkejä, kuinka voit rikastaa opetusta yrittäjyyspedagogiikalla. Kurssin materiaalia voit vapaasti hyödyntää opetuksessasi. Osa materiaalista on PowerPoint-muodossa, joten saat materiaalin käyttöösi näppärästi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Materiaali on rakennettu pieniksi, pureskeltavan kokoisiksi paloiksi. Nämä palat voi nauttia kerralla tai voit päivittää osaamista oman työn lomassa sinulle sopivina ajankohtina. Kurssissa on kolme moduulia, jotka on  jaettu pienempiin alateemoihin. Alateemojen jälkeen on pienet tehtävät ja moduulien päätteeksi laajempi kokoava tehtävä. Kurssi on laajuudeltaan noin 1 opintopistettä.  Kurssi toteutetaan Claned -alustalla. 

Verkkokurssilla ei ole lähitapaamisia tai aikaan sidottuja verkkotapaamisia. Kannustamme keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan oppimisalustalla yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Suoritettuasi kaikki tehtävät hyväksytysti saat digitaalisen osaamismerkin. Merkin myöntää Suomen Yrittäjät ja sen toimittaa Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Kurssin tekijät

Päivi Ojala järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet.

Petri Malinen toimii ekonomistina Suomen Yrittäjissä tehden talouspolitiikan ja rahoituksen edunvalvontaa kansallisesti ja EU:ssa. Petri koordinoi yrittäjäjärjestön tutkimustoimintaa sekä osallistuu verolinjausten valmisteluun. Ennen siirtymistään Suomen Yrittäjiin hän työskenteli pitkään valtiovarainministeriössä.

Haluatko mukaan?

>> Ilmoittaudu tästä linkistä 18.10. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.


Verkkovalmennus on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.