Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Yrittäjyysosaamista opettajille - verkkovalmennus

Yrittäjyysosaamista opettajille - verkkovalmennus

Aika

9.1.2020 | 0:00 - 28.2.2020 | 0:00

Paikka

Verkkokurssi

Hinta

Maksuton
Opettajien valmennus

Opettajat ovat avainpaikalla, kun opiskelijat suunnittelevat ura-askeleitaan ja rakentavat osaamista, joka kantaa tulevaisuuden työelämässä. Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo. Kartturin paikalla olevalla opettajalla on tärkeä olla ajantasaista tietoa ja riittävä valikoima eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja. Helpottaaksemme tätä työtä olemme koonneet tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä. Annamme myös virikkeitä sen pohtimiseen, miten muutokset vaikuttavat sinun työhösi opettajana. Tervetuloa opettajien verkkovalmennukseen 9.1.-28.2.2020!

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Valmennus sopii sinulle, joka haluat saada ajantasaista ja tutkittua tietoa yrittäjyydestä Suomessa ja kaipaat matalankynnyksen vinkkejä yrittäjyyspedagogisiin ratkaisuihin. Kurssi ei vaadi erityistä aiempaa osaamista. 

Osaamistavoitteet 

1.    Tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin.

2.    Löytää keinoja yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan rikastamiseen.

 

Mitä hyötyä kurssista on?

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta osaamistarpeisiin ja omaan opetukseen. Kurssilta saat myös kollegoiden vinkkejä, kuinka voit rikastaa opetusta yrittäjyyspedagogiikalla. Kurssin materiaalia voit hyödyntää opetuksessa tekijänoikeudet huomioiden. 

Kurssin sisältö ja toteutus 9.1.-28.2.2020

Materiaali on rakennettu pieniksi, pureskeltavan kokoisiksi paloiksi. Nämä palat voi nauttia kerralla tai voit päivittää osaamista oman työn lomassa sinulle sopivina ajankohtina. Kurssissa on kolme moduulia, jotka on  jaettu pienempiin alateemoihin.  Kunkin moduulin päätteeksi on tehtävä.  Kurssi on laajuudeltaan noin 1 opintopistettä.  Kurssi toteutetaan Claned -alustalla.  Kurssin voi suorittaa 28.2.2020 mennessä.

Verkkokurssilla ei ole lähitapaamisia tai aikaan sidottuja verkkotapaamisia. Kannustamme keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan oppimisalustalla yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Suoritettuasi kaikki tehtävät hyväksytysti saat digitaalisen osaamismerkin. Merkin myöntää Suomen Yrittäjät ja sen toimittaa Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Kurssin tekijät

Päivi Ojala järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet.

Petri Malinen toimii ekonomistina Suomen Yrittäjissä tehden talouspolitiikan ja rahoituksen edunvalvontaa kansallisesti ja EU:ssa. Petri koordinoi yrittäjäjärjestön tutkimustoimintaa sekä osallistuu verolinjausten valmisteluun. Ennen siirtymistään Suomen Yrittäjiin hän työskenteli pitkään valtiovarainministeriössä.

Haluatko mukaan? 

Voit ilmoittautua verkkovalmennukseen alla olevasta linkistä. Verkkokurssipaikkoja on rajoitetusti. Jos epäilet, että aika ei riitä tai et halua suorittaa kurssin tehtäviä, voit tilata linkin kautta pelkän materiaalin. Materiaali on CC-lisensoitu ja voit hyödyntää sitä tekijänoikeudet huomioiden opetuksessasi. Kurssi järjestetään uudestaan myöhemmin keväällä.

>> ilmoittaudu mukaan:


Verkkovalmennus on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.