Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Yrittäjyyspedagogiikka

Yrittäjyyspedagogiikka

Aika

7.4.2020 | 14:00 - 15:00

Paikka

Webinaari, omalta koneelta
Opettajien valmennus

Yrittäjyyspedagogiikka tarjoaa opettajalle välineitä merkityksellisten oppimiskokemusten muotoiluun. Sen avulla voi tukea oppijoiden yleisten työelämävalmiuksien ja yrittäjämäisen työotteen kehittymistä sekä avata polkuja yrittäjyyteen. Yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo opiskelijoiden urapoluilla. Yrittäjyyspedagogiikka on lisäksi hyvä nähdä laaja-alaisesti keinona oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Tule mukaan ilmaiseen webinaariin oppimaan yrittäjyyspedagogiikan peruselementeistä. Webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille. Kannattaa siis ilmoittautua mukaan, vaikka ei pääse juuri tuona ajankohtana linjoille. 


Webinaarissa kuulet

  • mitkä ovat yrittäjyyspedagogiikan tavoitteet.
  • mistä elementeistä yrittäjyyspedagogiikka koostuu.
  • mitä yrittäjyyspedagogiikan arvioinnissa on hyvä huomioida.
     

Kouluttajana toimii Päivi Ojala. Hän tuottaa opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet. Hän on muös kirjoittanut Opettajan oppaan yrittäjyyspedagogiikkaan.

>> Ilmoittaudu mukaan viim. 5.4. www.lyyti.in/yrittajyyspedagogiikka


Lisätietoja:
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät
P. 040 582 2368, 
www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia


Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.