Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit -verkkovalmennus

Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit -verkkovalmennus

Aika

19.1.2021 | 0:00 - 19.3.2021 | 0:00

Paikka

Verkkokurssi (omalta koneelta)

Hinta

Maksuton
Opettajien valmennus

Opettajat ovat avainpaikalla, kun opiskelijat suunnittelevat ura-askeleitaan ja rakentavat osaamista, joka kantaa tulevaisuuden työelämässä. Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo. Kartturin paikalla olevalla opettajalla on tärkeä olla ajantasaista tietoa ja riittävä valikoima eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja. Helpottaaksemme tätä työtä olemme koonneet tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä. Annamme myös virikkeitä sen pohtimiseen, miten voit hyödyntää yrittäjyyspedagogiikkaa käytännönläheisesti. Tervetuloa mukaan!

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Valmennus sopii sinulle, joka haluat saada ajantasaista ja tutkittua tietoa yrittäjyydestä Suomessa ja kaipaat matalankynnyksen vinkkejä yrittäjyyspedagogisiin käytännön ratkaisuihin. Kurssi ei vaadi erityistä aiempaa osaamista. 
 

Kurssin aikataulu

  • Kurssin ajankohta on 19.1.-19.3.2021.
  • Kurssilla ei ole aikaan sidottuja tapaamisia tai luentoja.

Osaamistavoitteet 

1.    Tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin.

2.    Löytää keinoja yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan toteuttamiseen käytännössä.


Mitä hyötyä kurssista on?

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta osaamistarpeisiin ja omaan opetukseen. Kurssilta saat myös kollegoiden vinkkejä, kuinka voit rikastaa opetusta yrittäjyyspedagogiikalla. Kurssin materiaalia voit hyödyntää opetuksessa tekijänoikeudet huomioiden. 
 

Kurssin sisältö ja toteutus 

 

Materiaali on rakennettu pieniksi, pureskeltavan kokoisiksi paloiksi. Nämä palat voi nauttia kerralla tai voit päivittää osaamista oman työn lomassa sinulle sopivina ajankohtina. Kurssissa on kolme moduulia, jotka on  jaettu pienempiin alateemoihin.  Kunkin moduulin päätteeksi on tehtävä, yhteensä kurssilla on 4 pienimuotoista tehtävää. Kurssi on laajuudeltaan noin 1 opintopistettä.  

Verkkokurssilla ei ole lähitapaamisia tai aikaan sidottuja verkkotapaamisia. Kannustamme keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan oppimisalustalla yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. 
 

Kurssin tekijät

Päivi Ojala järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet.

Petri Malinen toimii ekonomistina Suomen Yrittäjissä tehden talouspolitiikan ja rahoituksen edunvalvontaa kansallisesti ja EU:ssa. Petri koordinoi yrittäjäjärjestön tutkimustoimintaa sekä osallistuu verolinjausten valmisteluun. Ennen siirtymistään Suomen Yrittäjiin hän työskenteli pitkään valtiovarainministeriössä.
 

>> Ilmoittaudu mukaan www.lyyti.in/verkossa (kurssille voi ilmoittautua ja tulla mukaan 26.1. saakka)


Tutustu myös