Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyyteen ohjaaminen -verkkovalmennus

Yrittäjyyteen ohjaaminen -verkkovalmennus

Aika

11.9.2020 | 0:00 - 23.10.2020 | 0:00

Paikka

Verkkokurssi (omalta koneelta)
Opettajien valmennus

Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo. Opinto- ja uraohjaajat tarvitsevat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä sekä eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja. Helpottaaksemme tätä työtä olemme koonneet tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä. Annamme myös virikkeitä siihen, kuinka opinto- ja uraohjaajana voit ohjata yrittäjyyteen eri konteksteissa. Tervetuloa opinto- ja uraohjaajien verkkovalmennukseen 11.9.-23.10.2020.

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opoille sekä ohjausalan opiskelijoille. Valmennus sopii sinulle, joka haluat saada tutkittua tietoa yrittäjyydestä Suomessa ja kaipaat matalankynnyksen vinkkejä yrittäjyyden huomioimiseen ohjaustyössäsi. Kurssi ei vaadi erityistä aiempaa osaamista. Kurssilla ei ole aikaan sidottuja verkko- tai lähitapaamisia. Kannustamme keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan oppimisalustalla yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. 

>> Oletko opettaja? Tutustu tästä opettajien omaan verkkovalmennukseen.

Osaamistavoitteet ja sisältö

1.    Tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia ohjaustyöhön

2.    Löytää keinoja yrittäjyyteen ohjaamiseen. 

Mitä hyötyä kurssista on?

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta ohjaustyöhön. Kurssilta saat myös käytännön ideoita siihen, mitä yrittäjyyteen ohjaaminen tarkoittaa opinto- ja uraohjaajan työssä. Materiaali on CC-lisensoitu ja voit hyödyntää sitä tekijänoikeudet huomioiden opetuksessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus 11.9.-23.10.2020

Materiaali on rakennettu pieniksi, pureskeltavan kokoisiksi paloiksi. Nämä palat voi nauttia kerralla tai voit päivittää osaamista oman työn lomassa sinulle sopivina ajankohtina. Kurssissa on kolme moduulia, jotka on jaettu pienempiin alateemoihin.  Kunkin moduulin päätteeksi on tehtävä.  Kurssi on laajuudeltaan noin 1 opintopistettä.  Kurssi toteutetaan Claned -alustalla.  Kurssin voi suorittaa 23.10.2020 mennessä.

Kurssin tekijät

Elina Iloranta (KM) toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opintokoordinaattorina. Elinalla on pitkä kokemus yrittäjyydestä sekä luottamustoimista yrittäjäjärjestöissä. Tällä hetkellä Elinan tehtäviin Haaga-Heliassa kuulu opinto-ohjaajien tiimin vetäminen, monimuoto-opiskelijoiden ohjaus sekä työn ja opintojen yhdistämistä helpottavien mallien kehittäminen ja toimeenpano. Näiden lisäksi Elina on aktiivisesti mukana tutkimushankkeissa ohjaukseen, työn ja opintojen yhdistämiseen sekä yrittäjyyteen liittyen. 

Päivi Ojala järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet.

Petri Malinen toimii ekonomistina Suomen Yrittäjissä tehden talouspolitiikan ja rahoituksen edunvalvontaa kansallisesti ja EU:ssa. Petri koordinoi yrittäjäjärjestön tutkimustoimintaa sekä osallistuu verolinjausten valmisteluun. Ennen siirtymistään Suomen Yrittäjiin hän työskenteli pitkään valtiovarainministeriössä.

>> Haluatko mukaan? Ilmoittaudu 10.9. mennessä: www.lyyti.in/opotsyksy2020


Verkkovalmennus on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.