Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Skenaariotyöskentely yrittäjyysopetuksessa

Skenaariotyöskentely yrittäjyysopetuksessa

Aika

26.10.2020 | 0:00 - 31.12.2020 | 0:00

Paikka

Verkossa omalta koneelta
Opettajien valmennus

Yrittäjyyden toimintaympäristö muuttuu nopealla tahdilla ja yllättäenkin. On tärkeää, että oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyysopetus tarjoaa työkaluja ketterän ja ennakoivan yritystoiminnan suunnitteluun. Muutoksia ei voi aina ennustaa, mutta erilaisia skenaarioita voi ja kannattaa tarkastella. Skenaariotyöskentely on ennakoiva kehittämisen työkalu ja sen opeista on hyötyä niin oman osaamisen tuotteistajalle kuin isompaakin yritystoimintaa suunnittelevalle.Tule mukaan verkkovalmennukseen, jossa voit päivittää yrittäjyysopetusta uuden ajan tarpeisiin. Verkkokurssin käytyäsi sinulla on valmiuksia skenaariotyöskentelyn liittämiseksi osaksi yrittäjyysopetusta ja voit tarjota opiskelijoille välineitä kestävän tulevaisuustyöskentelyn tueksi.

 

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen yrittäjyysopettajille. Valmennus sopii sinulle, joka haluat hyödyntää skenaariotyöskentelyn parhaita käytänteitä osaksi yrittäjyysopetusta. Verkkovalmennus sopii opettajille, jotka haluavat kytkeä skenaariotyöskentelyä esimerkiksi seuraaviin opetuskokonaisuuksiin: yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, strategiatyö, oman osaamisen tuotteistaminen, tuote- ja palveluportfolion uudistaminen, yrittäjän osaamisen kehittäminen sekä riskien hallinta.Painopiste on liiketoiminnassa ja alkavan yrityksen toiminnan suunnittelussa.

Sisältö

1. Johdanto: skenaariotyöskentelyn perusteet 

2. Skenaarioiden rakentamisen vaiheet

3. Skenaarioiden käyttö osana yritystoiminnan suunnittelua 

4. Toimintaskenaariotyöskentelyn vahvuus

 

Toteutus 26.10.-31.12.2020

Kurssi sisältää johdantoluennon skenaariötyöskentelystä sekä työkirjan, jonka avulla toteutetaan käytännön harjoituksia skenaariotyöskentelyn eri vaiheista, eri työkaluja käyttäen. Luento ja työkirja sisältävät käytännön esimerkkejä, joiden avulla skenaariotyöskentelyn käyttö, käytön edellytykset ja hyödyt sekä mahdolliset sudenkuopat avautuvat yrittäjän näkökulmasta.Voit päivittää osaamista oman työn lomassa sinulle sopivina ajankohtina sekä oppia yhteisöllisesti yhdessä kollegaverkoston kanssa. Kannustamme keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan oppimisalustalla yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Kurssi on laajuudeltaan noin 1 opintopistettä ja siitä saa osallistumistodistuksen. Kurssi toteutetaan Claned -alustalla. Kurssin voi suorittaa 31.12. 2020 mennessä.Kurssi on maksuton. Voit hyödyntää materiaalia opetuksessasi tekijänoikeudet huomioiden.

Voit hypätä kurssille mukaan 26.10. jälkeen (Hop -On -toteutus).

>> ILMOITTAUDU TÄSTÄ 

 

Kurssin materiaalin tekijä

KTT yritysfuturologi Tarja Meristö on skenaariotyöskentelyn pioneeri Suomessa ja maailmalla. Hän on toiminut yrityselämän tehtävissä vuodesta 1979, jolloin hän aloitti Partekin strategisessa suunnittelussa. Hän on kehittänyt käytännön skenaariotyöskentelyn prosesseja ja menetelmiä yhteistyössä satojen erikokoisten yritysten ja yrittäjien kanssa eri toimialoilta. Tarja Meristö on toiminut koko työuransa ABC-periaatteella kehittäen skenaariotyöskentelyn menetelmiä ja työkaluja niin tutkimuksen, liiketoiminnan kuin opetuksen ja konsultoinninkin näkökulmista. Hän on toiminut mm. yritysfuturologina Mika Kamensky Consulting OYssä, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtajana ja Åbo Akademin tutkimusjohtajana. Nykyisin hän toimii yliopettajana Laureassa, missä hän vetää ennakoinnin tutkimusryhmää FuturesLab CoFi. Tarja Meristö on pidetty ja innostava luennoitsija, jonka käytännönläheistä otetta ja asiantuntijuutta on laajasti kiitetty eri foorumeilla.

 

Kurssin ylläpitäjä

Päivi Ojala järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet.

 


Verkkovalmennus on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia