Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työpaikkasopimisessa käytettäviä termejä

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa käytetään usein sanoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Tässä tärkeimpien termien selitykset:

Työlainsäädäntö
Lainsäädäntöä, jolla säädellään työn tekemistä ja teettämistä, esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Se valmistelee työlainsäädäntöä yhdessä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjät on mukana valmistelussa. 
 

Pakottava työlainsäädäntö
Ei voi sopia toisin.
 

Puolipakottava työlainsäädäntö
Voi sopia työehtosopimuksella toisin.
 

Tahdonvaltainen työlainsäädäntö
Voi sopia työntekijän ja työnantajan välillä toisin.
 

Työehtosopimus
Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimuksia on yleissitovia ja normaalisitovia. 
 

Paikallinen sopiminen eli työpaikkasopiminen
Mahdollisuus sopia työ ehdoista ja -ajoista työpaikalla yhdessä sopien toisin kuin työehtosopimus määrää. Työlainsäädäntöä on aina noudatettava. 
 

Järjestäytynyt yritys
Yritys, joka kuuluu työnantajaliittoon, ja noudattaa normaalisitovaa työehtosopimusta. Näitä yrityksiä on Suomessa on noin 20 000.
 

Järjestäytymätön yritys
Yritys, joka ei kuulu työnantajaliittoon. Osa noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 50 000. Osa kuuluu niin sanottuun vapaaseen kenttään, eli niillä ei ole työehtosopimusta ollenkaan. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 20 000. 
 

Järjestäytynyt työntekijä
Työntekijä, joka kuuluu johonkin ammattiliittoon. 
 

Järjestäytymätön työntekijä
Työntekijä, joka ei kuulu ammattiliittoon. 
 

Luottamusmies
Työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Hänen on kuuluttava työehtosopimuksen sopineeseen ammattiliittoon, ja hänen valintaansa voivat pääsääntöisesti osallistua vain samaan ammattiliittoon kuuluvat työntekijät. Luottamusmiehiä on arviolta 3000–5000 yrityksessä.
 

Luottamusvaltuutettu
Työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 3 §:n mukainen luottamusvaltuutettu, jonka voi kuulu ammattiliittoon tai olla kuulumatta. Luottamusvaltuutetun valintaan voivat osallistua kaikki työntekijät. 

 

»  Takaisin