Laki

Yrittäjä, tunnetko tilaajavastuulain?

17.11.2021 klo 10:11
Uutinen

Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulaki (1233/2006) koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa Suomessa. Laki velvoittaa työn tilaajaa hankkimaan sopimuskumppaniyrityksestään tilaajavastuuselvitykset ennen…

Sopimukset työnantajalle

16.11.2021 klo 09:01
Sivu

Työsuhde perustuu työsopimukseen. Työsopimuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sekä työnantajalle että työntekijälle syntyvät työsopimuksella. Työsuhteissa tarvitaan usein myös muita sopimuksia.