Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Koulutussopimus etenee

Suomessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi koulutussopimusmalli. Sillä luotaisiin uusia tapoja hankkia ammatti työpaikalla opiskellen ja suorittaa ammattitutkinto käytännönläheisesti. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan koulutussopimuksella pitäisi voida hankkia ja osoittaa ammatillisten tutkintojen, niiden osien ja ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen edellyttämä osaaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen ja rehtori Maija Aaltolan Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa. Rauno Vanhanen työskenteli pitkään johtajana Suomen Yrittäjissä. 

Selvityshenkilöiden tehtävänä on laatia ehdotus, jossa on kuvaus muun muassa koulutussopimusmallin tavoitteista, sopimuksen keskeisestä sisällöstä, työnjaosta ja vastuista, siitä miten työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus järjestetään sekä rahoituksesta ja opintososiaalisista etuuksista. 

Lisäksi selvityshenkilöiden on arvioitava mallin vaikutus nykyisiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin. Lisäksi heidän pitää arvioida, miten ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja työelämään. Heidän pitäisi arvioida myös, kuinka laajasti mallia käytettäisiin. 

Mallin on tarkoitus soveltua myös maahanmuuttajien kotouttamiseen. 

Suomen Yrittäjät on esittänyt koulutussopimusmallin käyttöönottoa pitkään, ja se on mukana Suomen Yrittäjien #Työn_tekijä -tavoiteohjelmassa vuosille 2015 - 2019. 

Selvitystyön pitää olla valmis 28.2.2016 mennessä.