Etsi

Tiedote

Viron yritysveromalli kelpaa myös Suomeen

Viron yritysveromallin soveltuvuutta Suomeen on epäilty. Teknologiateollisuuden ja Suomen Yrittäjien selvitys osoittaa, että sen soveltaminen loisi pohjaa investoinneille ja työllisyyden kasvulle.

Viron yritysveromallin soveltuvuutta Suomeen on epäilty. Teknologiateollisuuden ja Suomen Yrittäjien selvitys osoittaa, että sen soveltaminen loisi pohjaa investoinneille ja työllisyyden kasvulle.

Yritysten investoinnit ovat pudonneet 10 miljardia euroa vuoden 2008 jälkeen. Pudotusta on noin 30 prosenttia.  
Yritysten liikevaihdon ja investointien romahtamisen seurauksena myös yritysten työpaikat ovat vähentyneet kaikkiaan 100 000 vuoden 2008 jälkeen.

Investoinnit on saatava kasvuun

Yritysten investoinnit ovat ratkaisevia Suomen talouden saamiseksi uuteen kasvuun. Tärkeää on saada Suomi houkuttelevaksi myös ulkomaisille investoinneille.  

— Tarvitsemme yritysverouudistuksen. Sen tavoitteeksi tulee asettaa talouskasvun nopeuttaminen edistämällä yritysten liiketoimintaa niin, että voitollisilla yrityksillä olisi selvästi nykyistä paremmat edellytykset koota omia pääomia investointeihin, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen vaatii. 

— Periaatteen tulee olla, että yrityksen voittoa verotetaan vain kertaalleen. Yritysten saamien voittojen verotusta on myöhennettävä siihen vaiheeseen, kun voitot maksetaan omistajille, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus painottaa.     

Viron yritysveromalli kelpaa EU:lle, miksei siis Suomelle

Verojärjestelmän tulee olla läpinäkyvä, kannustava, oikeudenmukainen ja ennakoitava. Viron yritysveromalli täyttää nämä vaatimukset.

OECD-maita koskevassa verovertailussa Viron verojärjestelmä on kilpailukykyisin. Virossa investointien taso onkin kaksinkertaistunut 2000-luvulla, kun Suomessa kasvua ei ollut lainkaan.

Tarton yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että Viron yritysveromalli kannustaa yrityksiä investointeihin ja kasvuun. Väitetylle pääomien lukkiutumisvaikutukselle ei ole saatu myöskään muualta tukea. Osa Viron mallin arvostelijoista on epäillyt Suomessa, että malli lukitsisi pääomat yrityksiin, koska näin voitaisiin välttyä yritysveron maksamiselta. Malli ei ole Virossa estänyt pääomien ohjautumista tuottaviin kohteisiin.

Lisäksi yritysveron tuotto on järjestelmän voimassaoloaikana vuosina 2000—2015 kolminkertaistunut, ja Viro on houkuttanut investointeja myös muualta.

Viron yritysveromalli ei ole EU-oikeuden vastainen. Yhteisöverotusta ei ole EU:ssa harmonisoitu, vaan se on kansallisen päätösvallan piirissä. Viron yritysverotuksessa ei siten ole ongelmaa EU-oikeuden näkökulmasta.
 

» Suomen yritysverojärjestelmä on uudistettava — mallia Virosta

Lisätietoja:
Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus, puh. 040 750 5469
Johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät, puh. 050 544 3928