Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Suomen Yrittäjät: Vientiyritykset tarvitsevat lisää työntekijöitä – työllistämistä helpotettava

Voimakkaasti kasvuhakuiset vientiyritykset tarvitsevat lisää työntekijöitä. Kun pienten ja keskisuurten yritysten keskimääräistä työllisyysodotusta kuvaava saldoluku on nolla, voimakkaasti kasvuhakuisilla vientiyrityksillä saldoluku on + 49. Näistä yrityksistä yli puolet arvioi henkilöstön määrän kasvavan, 39 prosenttia arvioi sen pysyvän nykytasolla ja vain kuusi prosenttia arvioi henkilöstön määrän pienenevän. Suomen Yrittäjät selvitti pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja viennin kysymyksiä 10.2.2015 julkistetun Pk-yritysbarometrin tulosten perusteella. Barometrin tuloksia tarkasteltiin ottamalla kohteeksi voimakkaasti kasvuhakuiset, suoraa vientiä harjoittavat yritykset.

Voimakkaasti kasvuhakuiset vientiyritykset tarvitsevat lisää työntekijöitä. Kun pienten ja keskisuurten yritysten keskimääräistä työllisyysodotusta kuvaava saldoluku on nolla, voimakkaasti kasvuhakuisilla vientiyrityksillä saldoluku on + 49. Näistä yrityksistä yli puolet arvioi henkilöstön määrän kasvavan, 39 prosenttia arvioi sen pysyvän nykytasolla ja vain kuusi prosenttia arvioi henkilöstön määrän pienenevän. 

Suomen Yrittäjät selvitti pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja viennin kysymyksiä 10.2.2015 julkistetun Pk-yritysbarometrin tulosten perusteella. Barometrin tuloksia tarkasteltiin ottamalla kohteeksi voimakkaasti kasvuhakuiset, suoraa vientiä harjoittavat yritykset. 


Työmarkkinauudistuksella vauhtia pk-yritysten kansainväliseen kasvuun 

Työmarkkinoiden jäykkyys haittaa työllistämistä voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä enemmän kuin muissa yrityksissä. Voimakkaimmin kasvavissa yrityksissä työn sivukulut, irtisanomisen vaikeus sekä muut työlainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin liittyvät ongelmat ovat työllistämisen pahimpia esteitä heikkojen kysyntänäkymien ohessa. 

– Työelämän pelisääntöjen uudistaminen palvelisi suoraan työllisyyttä, kasvua ja kansainvälistymistä. Työllistämistä on helpotettava ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättävä. Suomalaisen työn kansainvälistä kilpailukykyä on parannettava, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus vaatii. 

Järventauksen mukaan työmarkkinauudistus on aloitettava heti tulevan vaalikauden alussa. 

– Hallitus ei voi jäädä odottamaan työmarkkinaosapuolten kantoja, vaan sen on otettava sille kuuluva valta ja vastuu. 


Asenteet kasvua ja riskinottoa kannustaviksi 

Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset osallistuvat suoraan vientiin kolminkertaisesti verrattuna muihin yrityksiin: voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 30 prosenttia vie tavaroita tai palveluita, kun keskiarvo on 12 prosenttia. 

Viennin ja kasvun liittymisestä kiinteästi toisiinsa kertoo myös se, että suoraa vientiä harjoittavat yritykset ovat selvästi kasvuhakuisempia kuin muut yritykset: vientiyrityksistä 19 prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia, kun keskiarvo on seitsemän prosenttia.

– Liian usein törmää väitteisiin pk-yritysten motivaatio-ongelmista kasvun ja kansainvälistymisen suhteen. Suomessa on paljon aivan pieniäkin yrityksiä, jotka ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet rohkeasti. Sen sijaan yleinen asenneilmapiiri pitää saada riskinottoa ja kasvua kannustavaksi, Järventaus sanoo. 


Lisää yrityslähtöisyyttä kansainvälistymispalveluihin

Yrityksille suunnattuja kansainvälistymispalveluita on koottu Team Finland-konseptin alle. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuitenkaan tunne sitä: peräti 83 prosenttia niistä ei tunne palvelua. 

– Yrityksille suunnattuja julkisia palveluita on kyetty uudistamaan Team Finlandin kautta, mutta niissä on edelleen parannettavaa. Nyt huomiota pitää suunnata palveluiden tarjoamiseen myös pienimmille yrityksille, joiden osalta kasvupotentiaalia on valtavasti, Järventaus tähdentää. 


Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015,
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952,