Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kaksi kolmasosaa yrittäjistä jaksaa töissä hyvin – kunnon lomiin yltää vain harva

Yrittäjät jaksavat töissä aika hyvin, vaikka työviikot ovat paljon pidempiä kuin palkansaajilla ja lomaa on vähemmän. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014:sta. - Yrittäjillä on draivia: kun on innoissaan siitä mitä tekee, jaksaa tehdä pidempää viikkoa, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Harri Hellstén tulkitsee kyselyn tuloksia.

Yrittäjät jaksavat töissä aika hyvin, vaikka työviikot ovat paljon pidempiä kuin palkansaajilla ja lomaa on vähemmän. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014:sta. - Yrittäjillä on draivia: kun on innoissaan siitä mitä tekee, jaksaa tehdä pidempää viikkoa, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Harri Hellstén tulkitsee kyselyn tuloksia.

Kaksi kolmasosaa yrittäjistä arvioi työkykynsä hyväksi. He tunsivat itsensä energiseksi, olivat innostuneita työstään ja tyytyväisiä elämäänsä useammin kuin ne yrittäjät, jotka arvioivat työkykynsä huonoksi. Tiedot käyvät ilmi yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014:sta, johon vastasi yli 1300 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Valtaosalla yrittäjistä on siis riittävästi voimavaroja, ja niitä vaalitaan. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saattaa kuitenkin unohtua, kun yrittäjä innostuu ja uppoutuu työhönsä tai kantaa huolta yrityksensä jatkuvuudesta taloudellisesti epävarmoina aikoina. Eniten työssä jaksamista haittaavat vaikeudet töiden ennakoinnissa sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, työpäivien venyminen, epävarmuus töiden riittävyydestä sekä hallinnollinen työ ja byrokratia. Lisäksi työkyvyn arvioihin olivat voimakkaimmin yhteydessä tuki- ja liikuntaelinoireet, sairaudet ja työn fyysiset vaatimukset.

- Yrittäjän läheisten, yhteistyökumppanien, työterveyshuollon ja yrittäjäjärjestön väen kannattaa kannustaa yrittäjää huolehtimaan itsestään ja työkyvystään, lainopillinen asiamies Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo.

- Osa vastaajista kertoi kokevansa pahaa stressiä. He tarvitsevat sekä tukea jaksamiselleen että neuvoja yritystoimintaansa. Heitä pitää ohjata hakemaan apua ajoissa, erityisasiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitokselta huomauttaa.


Yrittäjä tekee pitkää päivää – lomat ja vapaat vähissä

60 prosenttia kyselyyn vastanneista työskentelee yli 40 tuntia viikossa, 37 prosenttia päätoimisista yrittäjistä jopa yli 49 tuntia viikossa.

Pitkää työviikkoa selittää se, että yrittäjillä on vähemmän vapaapäiviä kuin työntekijöillä:
- 14 % ei ollut pitänyt yhtään vapaapäivää kuukaudessa,
- 17 % pitää keskimäärin 1–2 vapaapäivää kuukaudessa,
- 25 % pitää 3–4 vapaapäivää kuukaudessa,
- 20 % pitää 5–6 vapaapäivää kuukaudessa,
- 24 % pitää yli kuusi vapaapäivää kuukaudessa.

Vain vajaa puolet yrittäjistä pystyy pitämään lomaa yli kolme viikkoa vuodessa:
- 11 % vastaajista ei ollut pitänyt ollenkaan lomaa viimeksi kuluneen vuoden aikana,
- 9 % vastaajista oli pitänyt lomaa alle viikon,
- 31 % vastaajista piti 1–2 viikkoa lomaa,
- 40 % vastaajista piti lomaa 3–6 viikkoa,
- 9 % vastaajista piti lomaa yli 6 viikkoa viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Vastaajista puolet oli sitä mieltä, että he pitävät riittävästi vapaa- ja lomapäiviä.

Itse arvioitu työkyky on suoraan yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Kun yrittäjä pystyy pitämään tarpeeksi vapaata, ehtii liikkua ja nukkua ja pitää ihmissuhteet kunnossa, hän kokee työkykynsä hyväksi.

- Kuntoilu ja riittävä lepo takaavat paremman tuloksen myös viivan alle, Harri Hellstén huomauttaa.

 Näin kysyttiin:
- Kyselyllä selvitettiin Suomen Yrittäjien jäsenistön hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä.
- Kyselyyn vastasi 1 360 henkilöä eri puolilta Suomea. 
- Kyselyn suunnitteli ja tulokset analysoi ja raportoi Työterveyslaitos.
- Kysely tehtiin osana HYVE: Yritykset yhteistyötahojen tuella hyvinvointiin -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.


Lue Suomen Yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014 tästä: www.yrittajat.fi/hyvinvointibarometri2014