Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kysely: Kolmasosa kunnista ei ole päättänyt, mitä palveluita se tuottaa itse ja mitä ostaa

Kunnat ovat perinteisesti järjestäneet ja tuottaneet julkiset palvelunsa pääosin itse tai yhdessä naapurikuntien kanssa. Suomessa vanhusväestön osuus kasvaa ja työikäisten määrä vähenee niin merkittävästi, että palvelutuotantoa on uudistettava, jotta palveluita riittää kaikille ja kaikkialla Suomessa.

Kunnat ovat perinteisesti järjestäneet ja tuottaneet julkiset palvelunsa pääosin itse tai yhdessä naapurikuntien kanssa. Suomessa vanhusväestön osuus kasvaa ja työikäisten määrä vähenee niin merkittävästi, että palvelutuotantoa on uudistettava, jotta palveluita riittää kaikille ja kaikkialla Suomessa.

Suomen Yrittäjien tekemä kysely paljasti, että uudistus tökkii: yrittäjäjärjestö kysyi kaupungin- ja kunnanjohtajilta, onko kunnassa päätetty, mitä palveluita kunta tuottaa itse ja mitä se ostaa. 67 % kunnan- ja kaupunginjohtajista vastasi kyllä, tuottamisesta ja ostamisesta on päätetty. 33 % vastaajista myönsi, että palveluiden tuottamis- ja ostolinjauksia ei ole tehty.

– Peräti kolmasosassa kuntia ja kaupunkeja ei siis ole päätetty, mitä tuotetaan itse ja mitä ostetaan, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala summaa kyselyn suurimman uutisen.

Kujalan mielestä suunta on kuitenkin hyvä.

– Useat kunnat ovat jo pohtineet palveluiden järjestämistä ja haluavat mukaan myös yritysten ja järjestöjen tarjoamat palvelut. Nyt viimeistään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukssa jokaisen kunnan pitää päättää, millaisia ja kenen tuottamia palveluita se tarjoaa asukkailleen.

Kujala muistuttaa, että yritysten pitää tietää kunnan aikeet, jotta ne voivat suunnitella omaa toimintaansa.


Kunnanjohtajat ja yrittäjät eri linjoilla ulkoistamisesta

Kunnanjohtajista peräti 78 % halusi, että kunta tuottaa itse valtaosan palveluista. Vain vajaa viidennes olisi valmis siihen, että noin puolet julkisista palvelusta olisi kunnan omaa tuotantoa ja toinen puoli ulkoistettua palvelutuotantoa.

Yrittäjät suhtautuvat ulkoistettuun palvelutuotantoon selvästi myönteisemmin kuin kunnanjohtajat: 38 % yrittäjävastaajista olisi valmis kunnan oman tuotannon ja ostopalveluiden tasajakoon.

Anssi Kujala muistuttaa, että kuntien palvelutuotannossa tarvitaan muutoksia väestön vanhenemisen ja työvoiman vähentymisen vuoksi. Samaan aikaan kuntien taloudellinen liikkumavara pienenee mm. sote-menojen kasvun myötä.

– Sote-menot ovat jo nyt 52 % kuntien kaikista käyttömenoista. Kunnissa pitää parantaa palveluiden tuottavuutta ja siksi etsiä uusia palvelutapoja ja kumppaneita palvelutuotantoon.


Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjät toteutti keväällä 2014 Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn, johon vastasi 4356 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kyselun raportti julkaistiin 24.4.2014. Se on luettavissa osoitteessa http://www.yrittajat.fi/fi-FI/elinkeinopolitiikan_mittaristo2014/.

Osana Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyä yrittäjiltä kysyttiin näkemyksiä kuntien palvelutuotannosta.
Vertailutietoa yrittäjien näkemyksille haettiin kysymällä samat kysymykset kunnan- ja kaupunginjohtajilta. Manner-Suomen 304 kunnan- ja kaupunginjohtajasta kyselyyn vastasi 131.

Lue koko kysely:
http://www.yrittajat.fi/kuntien_palvelutuotanto