Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Suomen Yrittäjät: Verokannusteita valmiin yrityksen ostamiseen

Juuri julkistetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on tulossa myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana 2 800 yritystä vuosittain.

Valtakunnallinen omistajanvaihdoskonferenssi Helsingissä 4.10.2012

Juuri julkistetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on tulossa myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana 2 800 yritystä vuosittain.
Barometrin perusteella voi arvioida, että vuoden 2020 loppuun mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva liiketoiminnan omistajanvaihdos tai yrityksen toiminnan lopettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, joista yrittäjiä on reilut 60 000.

– Yrittäjiä ikääntyy, yritysten lukumäärä vähenee ja uudet yrittäjät pitää löytää yhä pienemmistä ikäluokista. Tämä kaikki tapahtuu samaan aikaan, kun suomalaisten työllistämisen vastuu on siirtynyt voimakkaasti pk-yrityksiin. Nämä tekijät luovat haasteen työllisyydelle, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala totesi torstaina valtakunnallisessa omistajanvaihdoskonferenssissa.

Suurin osa yrittäjistä tavoittelee myyntiä perheen ulkopuolisille, viidesosa on siirtymässä sukupolvenvaihdoksina. Vastaajista 38 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta.

– Keskeinen haaste näille yrityksille on kuitenkin jatkajan tai ostajan löytäminen. Barometrin mukaan vain 23 prosentilla on jatkaja tiedossa.

Tilanne on lohdullisempi perhepiirissä tapahtuvissa omistajanvaihdoksissa. Sukupolvenvaihdokseen uskovista 69 prosentilla jatkaja on jo selvillä.

Uusien yritysten perustaminen on ollut pitkään yksi elinkeinopolitiikan painopiste.
– Nyt on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että valmiin yrityksen ostamisen tulee olla kannustava vaihtoehto verrattuna uuden yritystoiminnan käynnistämiseen, Kujala toteaa.
– On tärkeää, että verotus ei kannusta yritysten lopettamiseen, vaan verotuksella painvastoin joustavoitetaan omistajavaihdoksia ja kannustetaan sukupolvenvaihdoksiin.

Kujalan mukaan hyvänä keinona on esimerkiksi myyjän vapauttaminen luovutusvoittoverosta ja jatkajan osakkeiden varainsiirtoverosta silloin, kun omistajan ikääntyessä yritys myydään esimerkiksi yrityksessä työskennelleelle työntekijälle, joka jatkaa yrityksen toimintaa.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät ry, p. 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi

» Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012


Ensimmäistä kertaa koko Suomessa toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin päätavoitteena oli tuottaa tietoa 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien yrittäjien näkemyksistä yrityksensä jatkuvuudesta lähimmän kymmenen vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien yli 55-vuotiailta jäseniltä eri puolilta Suomea. Kaikkiaan vastauksia saatiin 2 843 vastausprosentin ollessa 19,8 %. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti barometrin Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi -hankkeen rahoituksella.

Omistajanvaihdosbarometri paljastaa, että 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä 38 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta. 28 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan. 20 prosenttia uskoi löytävänsä jatkajan perheen sisältä eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. Joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun.

Omistajanvaihdoskonferenssi 4.10

Valtakunnallisen omistajanvaihdoskonferenssin järjestivät yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto, Finnvera, Suomen Omistajanvaihdosseura, Suomen Yritysvälittäjäin Liitto sekä Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi -hanke.

» Tapahtuman ohjelma