Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yritysten omistajanvaihdoksista virtaa elinkeinoelämän kehittämiseen

Suomen yrityskentän yli pyyhkäisee lähivuosina suoranainen omistajanvaihdosaalto, sillä Suomessa on peräti 74 000 vähintään 55-vuotiasta yrittäjää. Kansantalouden ja työpaikkojen kannalta ei ole yhdentekevää, mitä eläkeikää lähestyvät yrittäjät yrityksillään tekevät.

– Suomessa on peräti 74 000 vähintään 55-vuotiasta yrittäjää

Suomen yrityskentän yli pyyhkäisee lähivuosina suoranainen omistajanvaihdosaalto, sillä Suomessa on peräti 74 000 vähintään 55-vuotiasta yrittäjää. Kansantalouden ja työpaikkojen kannalta ei ole yhdentekevää, mitä eläkeikää lähestyvät yrittäjät yrityksillään tekevät.

Tänään julkistettava omistajanvaihdosbarometri paljastaa, että 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä 38 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta. 28 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan. Viidennes uskoi löytävänsä jatkajan perheen sisältä, eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. Joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta omistajanvaihdosbarometrista.

Barometrin perusteella voi arvioida, että vuoden 2020 loppuun mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva liiketoiminnan omistajanvaihdos tai yrityksen toiminnan lopettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, joista yrittäjiä on reilut 60 000.

Barometrin tuloksiin suhteutettuna yrittäjän ikääntymisen vuoksi seuraavan kymmenen vuoden kuluessa Suomesta loppuu peräti 20 000 yritystä eli noin 2 000 yritystä ja 8 000 työpaikkaa joka vuosi. Sukupolvenvaihdoksen kautta toimintaa on jatkamassa noin 14 800 yritystä eli noin 1 500 yritystä vuosittain.

Yrityskaupoissa on ostajan markkinat. Kasvuhalukkaille yrittäjille tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyödyntää orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoja liiketoiminnan kehittämisessä.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana yrittäjän eläkkeelle jäämisen takia myyntiin on tulossa peräti 28 000 yritystä.

Ikääntyvän yrittäjän kannattaa aloittaa valmistautuminen omistajanvaihdokseen ajoissa
Ostajan löytyminen koetaan omistajanvaihdosten merkittävimmäksi ongelmaksi. Yli puolet kaikista yrittäjistä, joilla ei vielä ollut tietoa jatkajasta, ei ollut kuitenkaan edes etsinyt ostajaa yritykselleen. Ikääntyvän yrittäjän on hyvä varautua siihen, että ostajaa ei heti löydy, vaan aikaa löytymiseen ja varsinaiseen omistajanvaihdokseen saattaa kulua parikin vuotta ja joskus jopa kauemmin.

Yrittäjät, joilla on jatkaja tiedossa, panostavat eniten yrityksen kehittämiseen
Tutkimuksesta erottuvat ns. ”kauniit ja rohkeat” yritykset. Ne, joilla menee hyvin, menee hyvin joka rintamalla. Hyvät näkymät voidaan yhdistää erityisesti portfolio- ja sarjayrittäjien omistamiin yrityksiin sekä toisaalta perheyrityksinä itseään pitäviin. Ne yrittäjät, joilla oli jo jatkaja tiedossa, panostivat yrityksen kehittämiseen ja strategiatyöhön eniten ja ottivat riskiä yrityksen eteenpäinviemisessä. Parhaiten menestyvät yrittäjät ovat myös halukkaampia jakamaan omaa osaamistaan, kokemustaan ja pääomaa muiden yrittäjien hyödyksi omasta yritystoiminnasta luopumisen jälkeen.

Myyjien kokemusta ja taloudellista pääomaa hyödynnettävä muissa yrityksissä
Vähintään 55-vuotiailla yrittäjillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus yritystoiminnasta. Heistä yli viidennes eli vuosittain 1 000-1 500 yrittäjää on kiinnostunut toimimaan jonkun muun yrittäjän/yrityksen asiantuntijaryhmässä (advisory board), mentorina tai hallituksessa. Lisäksi neljäsosalle ikääntyviä yrittäjiä on omistajanvaihdoksen yhteydessä jäämässä merkittävässä määrin varallisuutta.

– Vuosittain meille tulee pääomasijoittamisesta kiinnostuneita ja ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen tehneitä yrittäjiä 6 prosenttia eli reilut 400 vuodessa. Senioriyrittäjien henkisen ja taloudellisen pääoman hyödyntämistä yritysten liiketoimintojen kehittämisessä tulee parantaa rakentamalla maakunnissa asiantuntija- ja pääomasijoituspooleja sekä toisaalta kartoittamalla tällaista asiantuntemusta haluavat nuoremmat yrittäjät ja ennen kaikkea tarjoamalla palveluja, jossa tarpeet ja tarjonta saatetaan yhteen, toteaa omistajanvaihdosbarometrin vastuullinen johtaja Elina Varamäki.

Omistajanvaihdosten edistäminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä valtakunnallisesti että maakunnissa
Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä esitetään, että omistajanvaihdosten edistämistyö pitää saada pitkäjänteisemmäksi. Se tarkoittaa pelkän projektirahoituksen sijaan yrittäjäasiakkaiden, yrittäjäjärjestöjen sekä kuntien rahoitusta. Edistämistyöhön tarvitaan sekä valtakunnallista koordinointia että maakunnallisia omistajanvaihdosten neuvontapisteitä.

Valtakunnallisen koordinoinnin tehtävänä on olla rakentamassa ideaalimallia omistajanvaihdosten palvelutarjottimesta erityisesti mikro- ja pienyritysten tarpeisiin, koordinoida valtakunnallista edistämistyötä ja osaamisen kehittämistä sekä tukea kansallista ja maakunnallista omistajanvaihdospalvelujen kehittämistä. Omistajanvaihdosten maakunnallisen neuvontapisteen tehtävänä on toimia matalan kynnyksen ”yleislääkärinä” omistajanvaihdosta suunnitteleville ostajille ja myyjille sekä ohjata heitä alkukartoitusten jälkeen ”erikoislääkäreiden” eli yksityisten ov-asiantuntijoiden luo.

Omistajanvaihdospalvelujen ja edistämistyön kohteeksi myös ostajat
Omistajanvaihdoksissa Suomen elinkeinopolitiikan huomion kohteena ovat viime vuosien aikana olleet lähinnä ikääntyvät yrittäjät ja heidän yritysten liiketoimintojen jatkuvuus. Tämä on ollut ja on edelleenkin perusteltua johtuen suurten ikäluokkien eläköitymisestä.

Omistajanvaihdosmarkkinat tarvitsevat kuitenkin toimiakseen myös ostajia. Ostajat pitäisikin nyt ottaa myyjien rinnalle kehitettäessä omistajanvaihdospalveluja ja suunniteltaessa edistämistoimia. Yritysostoissa näyttäisi olevan elinkeinopolitiikan näkökulmasta katsottuna paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Suomalaisessa elinkeinopolitiikassa omistajanvaihdokset ja niiden edistäminen tulee nostaa vähintään yhtä merkittävän huomion kohteeksi kuin uusien yritysten perustaminen. Tulevina vuosina meillä on mahdollisuus tuhansiin onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin, joiden jälkeen liiketoiminta kehittyy ja kasvaa. Tähän pääsemiseksi tarvitaan systemaattista työtä niin valtakunnallisesti kuin maakunnissa.

Tutkimuksesta
Ensimmäistä kertaa koko Suomessa toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin päätavoitteena oli tuottaa tietoa 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien yrittäjien näkemyksistä yrityksensä jatkuvuudesta lähimmän kymmenen vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien jäseniltä eri puolilta Suomea. Kaikkiaan vastauksia saatiin 2 843, ja vastausprosentti oli 19,8 %. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti barometrin Omistajanvaihdosten valtakunnallisen koordinointi -hankkeen rahoituksella.

» Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012

Lisätietoja

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, KTT Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040 830 5189
Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi:
Projektipäällikkö Tapani Kaskela, tapani.kaskela@ely-keskus.fi, 050 303 9000