Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja

Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut.

Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 40 638 euroa vuonna 2010. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan  29,7 prosenttia.
 
- Esimerkkilaskelma osoittaa palkansaajan verotuksen olevan yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla kevyempää kuin yrittäjän. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.
 
Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien verot ja tulot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2010 verotuksessa. 

Verotuksen keveneminen päättyi
 
Pitkään jatkunut työn ja yrittämisen verotuksen keventyminen kääntyi kiristymiseksi vuonna 2010. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 33–35 prosenttia vuosina 2005–2010, kun vastaava prosentti palkansaajilla oli 27–29.

- Työn verotuksen kevennys on kannustanut yrittämiseen ja mahdollistanut uusien työpaikkojen luomisen. Vuosina 2001–2010 kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, Petri Malinen sanoo.

Malinen huomauttaa, että nyt tapahtunut muutos heikentää yrittämisen kannustimia ja vaarantaa työllisyyden edistämisen sekä ostovoiman hallittuun lisäämiseen nojaavan talouskasvun.

Yrittäjien tulot nousivat
 
Yrittäjien tulot nousivat vuonna 2010 ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ja olivat keskimäärin 40 638 euroa, mikä on 6,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Nousu johtui monivuotisen taantuman päättymisestä ja voimakkaasta talouskasvusta. Palkansaajan keskimääräiset tulot olivat 31 629 euroa. Ne nousivat 3,5 prosenttia. Yrittäjien tulot olivat siten 28,5 prosenttia korkeammat kuin palkansaajilla. Tuloja verrattaessa on otettava huomioon, että yrittäjät tekivät lähes neljänneksen pidempää työpäivää. 

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Lähes neljänneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain kuudenneksella tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 euron vuositulot kertovat, että osa yritystoiminnasta on osapäiväistä tai sivutoimista.

>> Siirry tutkimukseen Yrittäjien tulot ja verot 2012 vuoden 2010 tulo- ja verotietojen mukaan
 

Lisätietoja:
ekonomisti Petri Malinen, p. 09 2292 2845, petri.malinen@yrittajat.fi
viestintäpäällikkö Eeva Ketvel, p. 050 320 4849, eeva.ketvel@yrittajat.fi