Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pienissä yrityksissä pidetään kiinni työntekijöistä - Sopeutumista haetaan muutoin kuin työntekijöitä vähentämällä

Heikosta taloustilanteesta huolimatta pienillä työpaikoilla ei ole turvauduttu irtisanomisiin. Pienemmillä työpaikoilla myös työntekijöiden lomautuksia on vähemmän kuin suuremmilla.

Heikosta taloustilanteesta huolimatta pienillä työpaikoilla ei ole turvauduttu irtisanomisiin. Pienemmillä työpaikoilla myös työntekijöiden lomautuksia on vähemmän kuin suuremmilla. Suomen Yrittäjien lainopillisen asiamiehen Harri Hellsténin mukaan pienissä yrityksissä työntekijät koetaan ensisijaisesti voimavarana.

- Sopeutumista taloudelliseen tilanteeseen on haettu muilla keinoilla kuin työntekijöitä vähentämällä. Kun näin on toimittu, työntekijöille on kasvanut vahva luottamus työpaikkansa säilymiseen, Hellstén arvioi.

Pienten yritysten halu pitää kiinni työntekijöistä heijastuu työntekijöiden myönteisinä käsityksinä omista työoloistaan. Työntekijät pienissä yrityksissä kokevat työolonsa erittäin hyviksi. Pienemmissä yrityksissä johdon ja työntekijöiden väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset ja esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja on vain vähän. Tieto kulkee johdon ja työntekijöiden välillä hyvin. Keskustelu työtehtävistä ja tavoitteista onnistuu pienissä yrityksissä työn lomassa ilman erillistä menettelyäkin. Pienissä yrityksissä työntekijöiden kohtelu on tasapuolisempaa kuin suuremmissa ja työpaikkakiusaamista esiintyy tuskin lainkaan. Pk-yritysten työntekijät myös kokevat työntekijöitä olevan työpaikallaan riittävästi sekä töiden organisoinnin työpaikallaan hyväksi.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien jo kahdeksatta kertaa tekemästä työoloselvityksestä. Selvitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin haastattelutietoihin. Vuoden 2009 syys–lokakuussa tehdyssä tutkimuksessa työntekijöiltä kysyttiin mm. käsityksiä oman työelämänsä laadusta.

Selvityksen mukaan pienemmillä työpaikoilla työntekijät pääsevät yleensä vaikuttamaan työhönsä selvästi suurempien yritysten työntekijöitä paremmin. Mikroyrityksissä työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa hyvin työtehtäviinsä, työtahtiinsa ja työpaikan toiminnan kehittämiseen. Pk-yritysten työntekijät myös kokevat omaavansa paremmat vaikutusmahdollisuudet töiden jakoon työpaikallaan.

Työntekijöiden hyvät työolot ovat tärkeä tekijä, kun tavoitteena on saada ihmiset pysymään työelämässä pidempään, Hellstén toteaa. Pienet yritykset näyttävät tässä asiassa kantavan vastuunsa hyvin, hän lisää.

Pienissä yrityksissä työntekijöille tarjottavien palkallisten koulutuspäivien määrä on vähäisempi kuin suuryrityksissä. Tästä huolimatta työntekijät kokevat oppivansa koko ajan uusia asioita kaikenkokoisilla työpaikoilla.

Lisätiedot:
Suomen Yrittäjät, lainopillinen asiamies Harri Hellstén p. (09) 2292 2940, 050 502 0111 ja työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, p. (09) 2292 2842, 050 324 7377

>> Pk-yritys - hyvä työnantaja 2010 -selvitys